FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/08/2019

Kan jag säga upp en hyresrätt med generalfullmakt?

Hej!

Jag har generalfullmakt för min mor som är på kortisboende pga cancer och är i livets slutskede, hon väntar på boende och kommer aldrig hem till sin hyresrätt igen.

Kan jag med fullmakten säga upp hennes hyresrätt? Det kommer att bli dubbel hyra med hennes boende på äldreboende. Hennes pension täcker inte den extra kostnaden

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fullmakt finns i 2 kap avtalslagen.

Om generalfullmakter

En generalfullmakt är en omfattande fullmakt som tillåter dig som fullmäktig att vidta alla rättsliga åtgärder som huvudmannen annars skulle kunna göra i eget namn. Om det faktiskt är en generalfullmakt du har så ska det alltså inte vara några problem att säga upp din mors hyresrätt.

I det fall några begränsningar framgår av fullmakten får du givetvis inte strida mot dessa, men så borde inte vara fallet med en generalfullmakt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning