FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/09/2019

Kan jag resa utomlands med mitt barn och har gemensam vårdnad?

Hej,

måste båda vårdnadshavare ge sitt med tycke till en utlandsresa för barn med ena föräldern? Vid delad vårdnad?

Gäller detta även om ena föräldern givit sitt medtycke tidigare men sedan ändrat sig?

Tack

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Vårdnadsfrågor regleras i Föräldrabalken (FB). Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar ska tillsammans besluta i frågor som rör barnet enligt 6 kap. 13 § FB. Lagen reglerar inte uttryckligen vad som gäller vid resor.

Om föräldrarna inte bor tillsammans måste dock den förälder som har barnet hos sig träffa de flesta vardagliga besluten. Enligt 6 kap. 13 § 2 st kan en vårdnadshavare ensam bestämma om sådant som inte är av ingripande betydelse för barnets framtid, om den andre vårdnadshavaren är tillfälligt förhindrad på att ta del i beslutet. Båda vårdnadshavarna behöver inte delta i alla vardagliga avgöranden, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

Den allmänna uppfattningen är att ett beslut rörande en kortare utlandsresa kan räknas till den dagliga omsorgen. En förutsättning är att resan inte kränker barnets umgängesrätt med den andra föräldern. Om det är fråga om en längre utlandsvistelse ska måste föräldrarna gemensamt besluta om detta. Vårdnadshavarna behöver enligt min mening vara överens vid tidpunkten för resan, oavsett hur de tidigare förhållit sig till denna.

Sammantaget kan det för en kortare utlandsresa tex. semesterresa inom norden, räcka att endast boföräldern fattar beslut om resan.

Vänligen

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000