Kan jag reklamera ett arbete?

FRÅGA
Hej, vi har haft en hantverkare hos oss som har bytt vattenutkastare som finns mot baksidan av huset. Vattenutkastaren sitter direkt bakom ett element och för att få dit den nya vattenutkastaren var de tvungna att såga upp ett hål i väggen. När de var färdiga med installationen av vattenutkastaren satte de tillbaka elementet utan att åtgärda det stora hålet. Eftersom vattenutkastaren sitter i direkt anslutning till vardagsrummet blir det ett vinddrag där. Kan man kräva att de ska återställa väggen såsom det var innan vattenutkastaren byttes eller blir vi nu tvungna att anlita en snickare för att fixa hålet i väggen? Deras svar på varför de inte gjort något åt hålet är att "vi är inte snickare".
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Grundläggande förutsättningar

Till att börja med antar jag att du i egenskap som konsument har köpt arbetet av ett företag (näringsidkare). I så fall är konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig.

KTjL är tvingande för företaget, alltså att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger.

En grundläggande förutsättning för om man ska vidare med ärendet är att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört, se 4 § KTjL.

I vårat fall är det såklart svårt för mig att bedöma om hur "hålet i väggen" ska bedömas som fackmannamässigt utfört eller ej. Vid sådana situationer där det är oklart brukar man titta på vad som avtalats mellan de båda parterna. Står det något i avtalet eller diskuterade ni något om detta kan det vara till hjälp i fortsättningen.

Hur ska du gå vidare?

Om du anser att företaget som utförde arbetet har gjort det på ett felaktigt sätt så kan du ha rätt till flera åtgärder mot företaget.

Det första du bör göra och det klart viktigaste är att du ska reklamera tjänsten till företaget, ju tidigare desto bättre (17 § KTjL). Om reklamationen sker inom två månader efter utfört arbete ses det alltid som okej, anses alltid vara inom skälig tid. Även om du givetvis har reklamationsrätt efter två månadersfristen så blir det svårare att argumentera för det.

Efter du har reklamerat arbetet så ska företaget åtgärda problemet, utan kostnad för dig och detta ska ske inom en rimlig tid (20 § KTjL).

Avslutning

Det låter märkligt att företaget inte har informerat dig åtminstone om vad följderna skulle bli efter företaget var färdiga med sitt arbete. Hade du vetat om att det skulle bli ett stort hål, så hade du antagligen inte gått vidare med den här tjänsten. Vilket i sig medför till en början att jag hade reklamerat tjänsten hos företaget, och krävt att dem avhjälper felet.

Hoppas det svarade på din fråga!

Med vänlig hälsning

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (334)
2019-12-31 Fel i tjänst hos bilverkstad
2019-12-27 Vad gäller när verkstaden misslyckas med att reparera ens bil?
2019-12-26 Säljarens rätt att häva levererad vara
2019-12-26 Rätt att häva ett köp vid säljarens dröjsmål

Alla besvarade frågor (76421)