Kan jag reglera hur mycket mina barn ska ärva?

2021-07-25 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej, Jag har två barn och är ensamstående. Ett barn är svårt handikappat med en utvecklingsstörning och bor på ett boende. Jag vill att hela mitt arv ska tillfalla min dotter som inte är handikappad. Hur kan jag reglera det? Min handikappade dotter har inte förstånd och möjlighet att hantera pengar. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Vem har rätt till arv?

Inom svensk rätt finns en lagstadgad legal arvsordning som reglerar vem som blir arvsberättigad och ärver den avlidnes kvarlåtenskap om den avlidne inte har upprättat något testamente. I första hand är det den avlidnes bröstarvingar, dvs barn, som ärver. Bröstarvingarna ärver enligt huvudregeln lika stora delar. Om den avlidne har två barn ärver de således 50 % vardera av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB).

Kan man ändra vem som ärver?

Man kan i viss mån ändra vem som ärver när man avlider genom att upprätta ett testamente. Genom testamentet kan man föreskriva vem som ska ärva, hur mycket och på vilket sätt personen ska ärva. Genom testamentet kan man således åsidosätta den legala arvsordningen som finns beskriven ovan.

När man har bröstarvingar kan man dock inte helt undgå den legala arvsordningens tillämpning. I svensk rätt kan man nämligen inte göra sina barn arvslösa – de har alltid rätt till minst sin laglott oavsett vad testamentet föreskriver. Laglotten motsvarar hälften av det som skulle tillfallit barnet genom lag. Om den avlidne har två bröstarvingar utgör deras legala arvsrätt 50 % vardera, och laglotten motsvarar hälften av det, dvs 25 %. Om man har två bröstarvingar kommer alltså barnen alltid att som minst ha rätt till 25 % vardera av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ÄB).

Genom att upprätta ett testamente kan man alltså i viss mån ändra hur arvet fördelas till sina barn. Om du vill begränsa din ena dotters arv till att omfatta endast laglotten kan du skriva det i ditt testamente. Barnen måste inte ärva lika mycket om du reglerar det genom testamente, så den ena dottern kan få endast laglotten på 25 % medan den andra dottern genom testamentet kan tillerkännas 75 %. Det finns inga formella krav som hindrar en från att testamentera bort allt som man vill och ignorera laglottsrätten, men barnet som blir berövat på sin laglott har alltid rätt att begära jämkning av testamentet och få ut sin laglott ändå oavsett testamentets lydelse (7 kap. 3 § ÄB). Det går således inte att göra sina barn arvslösa enligt svensk rätt.

Hur skriver man ett giltigt testamente?

Lagen uppställer ett antal formkrav som man måste iaktta när man upprättar ett testamente för att det ska bli giltigt. Bland annat måste testamentet vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Uppfylls inte formkraven kan testamentet ogiltigförklaras (13 kap. 1 § samt 14 kap. 5 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (464)
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?
2021-08-30 Kan man göra sitt barn arvlöst genom testamente till förmån för barnbarn?
2021-08-29 Arv från förälder som visade sig vara ickebiologisk far.

Alla besvarade frågor (95664)