Kan jag reglera hur mycket mina barn ska ärva?

Hej,

Jag har två barn och är ensamstående. Ett barn är svårt handikappat med en utvecklingsstörning och bor på ett boende. Jag vill att hela mitt arv ska tillfalla min dotter som inte är handikappad. Hur kan jag reglera det? Min handikappade dotter har inte förstånd och möjlighet att hantera pengar.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Vem har rätt till arv?

Inom svensk rätt finns en lagstadgad legal arvsordning som reglerar vem som blir arvsberättigad och ärver den avlidnes kvarlåtenskap om den avlidne inte har upprättat något testamente. I första hand är det den avlidnes bröstarvingar, dvs barn, som ärver. Bröstarvingarna ärver enligt huvudregeln lika stora delar. Om den avlidne har två barn ärver de således 50 % vardera av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB).

Kan man ändra vem som ärver?

Man kan i viss mån ändra vem som ärver när man avlider genom att upprätta ett testamente. Genom testamentet kan man föreskriva vem som ska ärva, hur mycket och på vilket sätt personen ska ärva. Genom testamentet kan man således åsidosätta den legala arvsordningen som finns beskriven ovan.

När man har bröstarvingar kan man dock inte helt undgå den legala arvsordningens tillämpning. I svensk rätt kan man nämligen inte göra sina barn arvslösa – de har alltid rätt till minst sin laglott oavsett vad testamentet föreskriver. Laglotten motsvarar hälften av det som skulle tillfallit barnet genom lag. Om den avlidne har två bröstarvingar utgör deras legala arvsrätt 50 % vardera, och laglotten motsvarar hälften av det, dvs 25 %. Om man har två bröstarvingar kommer alltså barnen alltid att som minst ha rätt till 25 % vardera av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ÄB).

Genom att upprätta ett testamente kan man alltså i viss mån ändra hur arvet fördelas till sina barn. Om du vill begränsa din ena dotters arv till att omfatta endast laglotten kan du skriva det i ditt testamente. Barnen måste inte ärva lika mycket om du reglerar det genom testamente, så den ena dottern kan få endast laglotten på 25 % medan den andra dottern genom testamentet kan tillerkännas 75 %. Det finns inga formella krav som hindrar en från att testamentera bort allt som man vill och ignorera laglottsrätten, men barnet som blir berövat på sin laglott har alltid rätt att begära jämkning av testamentet och få ut sin laglott ändå oavsett testamentets lydelse (7 kap. 3 § ÄB). Det går således inte att göra sina barn arvslösa enligt svensk rätt.

Hur skriver man ett giltigt testamente?

Lagen uppställer ett antal formkrav som man måste iaktta när man upprättar ett testamente för att det ska bli giltigt. Bland annat måste testamentet vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Uppfylls inte formkraven kan testamentet ogiltigförklaras (13 kap. 1 § samt 14 kap. 5 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”