Kan jag påverka ena förälderns umgängesrätt?

Hej

Jag har ensam vårdnad och pappan umgänge varannan helg fastställt i tingsrätten. Nu har det på kort tid inkommit orosannälningar till soc där umgänget med pappan ligger till grund. Då han inte är vårdnadshavare bollar dom över att det är mitt ansvar och kan inte råda mig. Om jag pga detta vill förändra (inte neka) umgänge, hur går jag till väga?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt
Regler om vårdnad, boende och umgänge hittar vi i Föräldrabalken ("FB). Det är alltid barnets bästa som är avgörande (6 kap. 2a FB). En huvudregel är att barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, men ibland kan man behöva göra ett undantag (tex om barnet riskerar att fara illa eller liknande). Umgänget är till för barnet och det ska bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet. Du som vårdnadshavare har ett ansvar för att barnet ska få den kontakt det behöver med sin pappa (FB 6 kap. 15 §) Värt att tillägga är att umgänge inte nödvändigtvis måste ske genom att barnet och föräldern träffar varandra, det är tillräckligt att de har kontakt via telefon exempelvis.

Vad du kan göra
Först och främst bör du kontakta pappan för att se vilken inställning han har och i bästa fall komma fram till en lösning i samförstånd. Ifall du och barnets pappa är överens kring umgänget så kan familjerätten hjälpa er att skriva ett avtal, det är alltså inte alltid nödvändigt att vända sig till tingsrätten. Om socialnämnden i er kommun godkänner avtalet så blir det juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten. Det är bara om man vill ändra vårdnaden som man måste vända sig till familjerätten eller tingsrätten, så om du endast vill ändra barnets umgänge med pappan så räcker det att ni själva är överens. Ifall du är orolig över ditt barn så kan du ansöka om ett sk umgängesstöd (6 kap. 15c § FB). Ett umgängesstöd medverkar när barnet ska träffa föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Det är då tingsrätten som utser ett sådant ifall de anser att barnet är i behov av det. Som sagt är det heller inte nödvändigt att barnet och pappan träffas för att de ska anses ha kontakt med varandra, även om det oftast är i linje med barnets bästa.

Nu vet jag inte alla bakomliggande omständigheter i just din situation, men barnets rätt till kontakt med båda sina föräldrar anses vara väldigt viktigt. Ifall du är orolig över ditt barns säkerhet och välmående så kan du ansöka om ett umgängesstöd hos rätten, vilket oftast är mer förenligt med "barnets bästa" än att strypa all fysisk kontakt. Avslutningsvis ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000