Kan jag pantsätta hus jag samäger med min sambo utan dennes samtycke?

Jag äger ett hus tillsammans med min sambo 50/50. Huset är inte fullbelånat. Jag är i behov av pengar och undrar om det går att ta ett eget privatlån med min del av huset som säkerhet för lånet, detta utan min sambos vetskap/godkännande. Är detta möjligt eller kommer banken jag söker lån hos informera min sambo om jag ansöker om detta? Tacksam för svar. Brådskande.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om samägande hittar du i lagen om samäganderätt - samäganderättslagen. Två samägare äger varsin andel av fastigheten snarare än varsin utpekbar del. Som huvudregel har man fri förfoganderätt över sin egendom. Däremot, vilket är av vikt just när samäganderättslagen är tillämplig är förfogande av egendomen i sin helhet eller förfogande över sin andel.

En samägare får inte utan samtycke från den andre samägaren förfoga över egendomen i sin helhet. Däremot, får samägaren förfoga över sin andel av den samägda egendomen utan samtycke från andra samägare. Detta följer av 2 § samäganderättslagen. Detta innebär att du kan pantsätta din andel utan den andre samägarens samtycke.

Däremot, eftersom att ni som är samägare också är sambor är sambolagen tillämplig.

En sambo får inte utan den andre sambons samtycke pantsätta egendom som innefattar en gemensam bostad som utgör samboegendom, enligt 23 § sambolagen. Samboegendom utgörs av bostad eller bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Det innebär alltså att du med största sannolikhet inte får pantsätta din del av huset utan din sambos samtycke.

Skulle du ändå vilja göra detta kan rätten avgöra att du får göra det trots att sambons samtycke saknas, detta enligt 24 § sambolagen.

Sammanfattningsvis: Är huset av sådan karaktär som avses i 23 § sambolagen får du inte pantsätta din andel av huset utan din sambos samtycke. Detta trots att reglerna om samägande skulle tillåta det, vore ni inte också sambos.

Hoppas att du fick svar på dina frågor. Har du ytterligare frågor eller funderingar råder jag dig till att kontakta en jurist.

Vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning