Kan jag överta min sambos gård?

FRÅGA
Hej! Jag har i 25 år varit sambo med en lantbrukare med egen gård. De första 10 åren bodde vi i ett mindre hus på ägorna, sedan flyttade vi upp i den stora mangårdsbyggnaden när hans mor flyttat till en lägenhet. Det mindre huset användes som arbetarbostad för lejda gårdsarbetare efter det. Efter ha bott i det stora huset i 2 år fick vi barn (tvillingar). Det huvudsakliga ansvaret för barnen och hushållet har legat på mig. Min sambo ville inte ta ut pappaledighet pga sitt arbete och för att han prioriterade annat på sin lediga tid. Det som gick att flytta i föräldradagar flyttades till mig. Min kontakt med våra barn är mkt bra och de förlitar sig helt på mig då deras far alltid varit upptagen med annat. Barnen har de senaste 10 åren haft egna ponnier och har ett stort hästintresse. Nu vill min sambo bryta samboavtalet och begär att jag flyttar. Om det bara rörde sig om mig så hade jag flyttat iväg ganska snabbt. Men nu har vi ju barnen, de vägrar bo ensamma med sin far och vill flytta tillsammans med mig. Samtidigt vill de ha kvar sina hästar hos sin far och gå kvar i sin skola. I området råder akut bostadsbrist med mångåriga köer till lägenheter. Jag har inte ekonomi att köpa eller hyra en dyr bostad i närområdet och letar febrilt. Kan jag väcka talan om övertagande av sambons bostad tills jag hittar ett eget boende i närheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som gäller när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll är Sambolagen (1 § SamboL). I samband med att du och din sambo separerar och samboförhållandet tagit slut ska det göras en bodelning om någon av er begär det. Begäran om bodelning måste ske inom ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL).

Vad som ska ingå i bodelningen

Det är stor skillnad när det gäller vad som ska ingå i en bodelning för sambor visavi för det fall att ni hade varit gifta. Den egendom som ska delas mellan er i en bodelning är er samboegendom (8 § SamboL). Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Till det gemensamma bohaget hör möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL).

Övertagande av bostad som är samboegendom

Du skriver i din fråga att bostaden är din sambos egna. Det som är avgörande för om bostaden ska ingå i en bodelning är inte vem som äger den, utan om den förvärvats för gemensam användning. Så kan t.ex. vara fallet om bostaden köptes efter att ni blev sambor, alternativt att ni köpte den för att flytta in i den och bo där gemensamt. Det är något oklart av din fråga hur förvärvet gått till.

Om bostaden är samboegendom ska den ingå i bodelningen och du har rätt till halva dess värde. Om bostaden är samboegendom ska den av er som bäst behöver den få den i avräkning på sin egendom (och får då lösa ut den andre sambon). En förutsättning för att en sambo ska få överta en bostad som tillhör den andra sambon är om ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. I skälighetsbedömningen ingår bland annat om bostaden har stark släktanknytning. Sådan släktanknytning verkar finns i ert fall. Som jag tolkar det du skriver handlar det om en släktgård varför möjligheterna till ett övertagande är små, även om bostaden skulle räknas som samboegendom.

Det finns däremot en möjlighet, för det fall att bostaden räknas som samboegendom, att begära att domstolen bestämmer vem av er som ska bo kvar i den tills bodelning har skett.

Övertagande av bostad som inte är samboegendom

I 22 § sambolagen finns en möjlighet att under vissa förutsättningar överta en bostad som inte är samboegendom. Bestämmelsen är endast tillämplig om bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt, den gäller således inte för fast egendom. Om er bostad inte är samboegendom har du därmed ingen möjlighet att överta den.

Sammanfattning och råd

Det är något oklart av din fråga huruvida fastigheten kan räknas som samboegendom och ska ingå i en bodelning. Avgörande är om bostaden förvärvats för gemensam användning. Om bostaden är samboegendom ska den ingå i bodelningen och du har rätt till halva dess värde. Möjligheten att överta bostaden om den är samboegendom är ganska liten eftersom det är en släktgård. Det närmsta du kan komma är att om bostaden är samboegendom du begär att domstolen ska besluta att du får bo kvar i den tills bodelningen är klar.

Om fastigheten inte är samboegendom har du ingen möjlighet att överta den. Möjligheten att överta bostad som inte är samboegendom gäller endast för hyres- och bostadsrätt.

Eftersom ni varit sambo under lång tid och det sannolikt finns betydande tillgångar att fördela mellan er är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig och bevakar dina intressen. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig vidare. Dels kan juristen se över vilka möjligheter det finns att bostaden ska räknas som samboegendom, dels kan juristen vara behjälplig i upprättandet av bodelningen. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2330)
2019-07-15 Hur skriver man över en bostadsrätt till ena parten där båda står som 50% ägare samt 50% på bolånet?
2019-07-15 Upphörande av samboförhållande
2019-07-14 ​Blir vi sambor om vi fortsätter att bo tillsammans efter skilsmässan?​​
2019-07-14 Sambo vill sälja huset

Alla besvarade frågor (71113)