Kan jag överta förstahandskontrakt efter jag hyrt lägenheten i ett år?

Hej

Om jag hyr en lägenhet under ett år. Kan jag få förstahandskontrakt på den hyresrätten?

Finns det en möjlighet om den som har lägenhet inte vill bo kvar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du kan få förstahandskontrakt på en lägenhet efter att du har hyrt den i andrahand under ett år. Förutsatt att den som har förstahandskontraktet nu inte vill bo kvar. Tillämplig lag för din fråga är 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.

Huvudregeln är att hyresvärden måste samtycka om hyresgästen vill överlåta sitt förstahandskontrakt till någon annan (12 kap. 32 § JB). Det första du bör göra är därför att fråga hyresvärden ifall du kan få förstahandskontrakt. Kraven från hyresvärdar i allmänhet är att den nya hyresgästen ska kunna betala hyran och vara skötsam, men i slutändan är det den enskilda hyresvärden som bestämmer.

Det finns även undantag från huvudregeln. Exempelvis, om hyresvärden inte samtycker till överlåtelse enligt ovan, kan hyresgästen ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden. Hyresnämnden kan ge tillstånd om att en närstående till hyresgästen kan överta lägenheten, om hyresgästen inte avser att använda bostaden och den närstående har varaktigt bott tillsammans med hyresgästen i lägenheten under minst 3 år. (12 kap. 34 § JB). Hyresvärden måste dock skäligen nöja sig med denna förändringen.

I ditt fall ser jag det dock som att undantagsregeln i 12 kap. 34 § JB inte är tillämplig, eftersom du i din fråga anger att du hyrt lägenheten under ett år (och inte minst 3 år som krävs). Jag vet inget om vilken relation du har till personen som har förstahandskontrakt eller om du bor där tillsammans med den personen.

Sammanfattning

Min tolkning utifrån din fråga och bestämmelser i lagen är att huvudregeln i 12 kap. 32 § JB är tillämplig. Undantaget i 12 kap. 34 § JB går inte att tillämpa eftersom du inte bott i lägenheten under minst 3 år.

Detta innebär att hyresvärden måste ge sitt samtycke för att du ska få förstahandskontrakt till hyresrätten. Att du hyrt lägenheten innan (i andra hand) ger dig ingen rätt att överta lägenheten, utan det är hyresvärden som i så fall bestämmer att hen vill skriva förstahandskontrakt med dig när det gamla hyreskontraktet har gått ut. Det blir således ingen överlåtelse i lagens mening, utan nytt kontrakt upprättas mellan dig och hyresvärden som inte har något med den gamla hyresgästen att göra.

Mitt råd är därför att ta kontakt med hyresvärden och fråga ifall du kan få förstahandskontrakt på lägenheten, när kontraktet med den förra hyresgästen har gått ut.


Jag hoppas jag gett dig det svar du sökte!

Om jag inte har tolkat din fråga rätt eller om du har fler funderingar, är du välkommen att höra av dig igen. Vår telefonrådgivning är öppen måndag-fredag 10.00-16.00 på 08-533 300 04. Du kan även boka tid hos en av våra jurister för vidare rådgivning, det gör du på www.lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning