FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt01/11/2018

Kan jag övernatta i min hyreslokal?

Hej!

Jag är konstnär och har lägenhet samt en arbetslokal i stan. Nu ska jag under en längre period hyra hus på landet och planerar att hyra ut min lägenhet i andra hand. Får jag övernatta två-tre nätter i veckan i min lokal?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En lokalhyresgäst får inte använda lokalen för något annat ändamål än det avsedda (12 kap. 23 § 2 st. jordabalken).

Lagen ger inte mycket vägledning med vad som är det avsedda ändamålet, utan här får man titta vad som är avtalat mellan parterna. Dock stadgas i lagen att med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet (12 kap. 1 § 3 st. jordabalken). Generellt kan man därför säga att en lokal inte är avsedd att användas som bostad, varför en lokalhyresgäst inte får använda lokalen för detta ändamål.

Enligt 12 kap. 42 § p. 4 jordabalken kan hyresrätten, när hyresgästen använt lokalen till annat ändamål än det avsedda och hyresgästen inte vidtar rättelse utan dröjsmål, bli förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet.

Däremot är inte hyresrätten förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse (12 kap. 42 § 5 st. jordabalken), varför en övernattning någon gång förmodligen inte skulle leda till förverkande. Däremot bedömer jag att en övernattning två eller tre dagar i veckan är för mycket för att vara ringa, varför det finns en risk att hyresrätten skulle förverkas.

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare
Hittade du inte det du sökte?