Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

2020-06-18 i Utmätning
FRÅGA
Vår bostadsrätt är utmätt av kronofogden då jag har skulder. Kan jag ge min fru min halva av bostadsrätten i ett gåvobrev för att undkomma utmätningen trots att den redan är utmätt och ska säljas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utmätning av bostadsrätter

Utmätningsförfarandet regleras i utsökningsbalken (UB). Utmätningsförfarandet består av tre led, nämligen själva utmätningen, försäljning av utmätt egendom och redovisning av influtna medel. Vi måste titta i 4 kap. UB när det gäller som har samband med själva utmätningen.

Grundförutsättningen för att egendom ska kunna utmätas är att egendomen tillhör gäldenären. I din fråga är det du som är gäldenären. En bostadsrätt räknas som lös egendom. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Vid utmätningen i ditt fall verkar det som att kronofogden bedömde att det framgick att bostadsrätten tillhörde dig och beslutade därför att utmäta den.

Gåvobrev

För att undvika att makars gemensamma egendom blir utmätta på grund av att den ena maken har skulder, kan den skuldsatta maken överlåta bostadsrätten på den andra maken. Detta kan ske, som du nämner, genom ett gåvobrev. Du som gäldenär behöver dock överlåta hela bostadsrätten på din fru och inte bara halva för att komma undan tvångsförsäljning. Om bostadsrätten samägs av två personer och den ena personen utsätts för ett exekutivt förfarande, ex utmätning, får kronofogden normalt sett sälja hela egendomen. Din fru får då endast sin andel av bostadsrätten i pengar efter utmätningen. Detta följer av indragningsregeln (se NJA 2015 s 72).

Förfogandeförbud

Din bostadsrätt har dock redan blivit föremål för utmätning och kronofogden har redan påbörjat försäljningsprocessen i ditt fall. Detta ställer till problem för dig. När utmätning har beslutats får gäldenären nämligen inte till skada för sökanden (den som du är skyldig pengar) överlåta den utmätta egendomen om inte kronofogden medger detta enligt 4 kap 29 § UB. Gäldenären ska underrättas skriftligen om utmätningen och förfogandeförbudet (6 kap. 9 § utsökningsförordningen).

Sammanfattningsvis: Det verkar alltså utifrån hur jag tolkar din fråga som att ni dessvärre är för långt in i processen för att giltigt kunna överlåta bostadsrätten då utmätning av bostadsrätten då du bör ha fått en underrättelse om förfogandeförbud. Du skulle dock kunna få tillstånd av kronofogden, men jag bedömer den chansen som liten dessvärre. En överträdelse av förfogandeförbudet är brottsligt och kan polisanmälas av kronofogden eller sökanden.

Hoppas mitt svar var till hjälp och lycka till!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (484)
2020-11-27 Kronofogdes utmätningsbefogenhet.
2020-11-22 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?
2020-11-22 Utmätning av lön
2020-11-14 Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Alla besvarade frågor (86826)