Kan jag överklaga ett beslut om bistånd enligt 4:2 socialtjänstlagen?

2019-03-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Detta besked fick vi av kommunens socialtjänst."Biståndsbeslut enligt 4:2 § Socialtjänstlagen är inte överklagningsbara för prövning enligt förvaltningsbesvär, då biståndet beviljas utöver kommunens skyldigheter, dvs inte är en rättighet som den enskilde kan kräva."Om ni har synpunkter på Kommunfullmäktiges beslut (tolkningen av detta) så får ni vända er till Kommunfullmäktige.".....Kf tog ett beslut att stödja asylsökande på ett visst sätt. Men socialförvaltning följer inte beslutet utan gör egen tolkning.Till frågan är soc hantering överklagsbart? Och till vart?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt beslut rör socialtjänstlagen (SoL). I svaret går jag även igenom regler om överklagande i kommunallagen (KL).

Lämpligheten av ett bidrag kan inte omprövas

Precis som socialtjänsten säger så är bistånd enligt 4:2 SoL inte en rättighet, till skillnad från biståndsreglerna i 4:1 SoL. Det är helt upp till Socialnämnden själva att bestämma om de anser att det finns särskilda skäl att ge bistånd enligt 4:2 SoL. Beslutet går därför inte överklagas för en ny prövning.

Kan laglighetsprövning vara aktuellt?

Att socialtjänsten säger att beslutet inte är överklagningsbart enligt förvaltningsbesvär innebär att de gjort en prövning av lämpligheten för bidraget. Eftersom ingen har rätt till bidrag enligt 4:2 SoL så går det inte att överklaga deras beslut genom en ny lämplighetsprövning. Det ni kan göra är att överklaga enligt så kallat kommunalbesvär (13 kap 2 § KL). Då görs istället en laglighetsprövning, där det testas om beslutet och hanteringen av ärendet gått till på rätt sätt. Om ni tror att detta är fallet så görs överklagandet enligt 13 kap KL regler. Överklagandet lämna sedan in till förvaltningsrätten (13 kap 4 § KL).

Rätten till bistånd

Som nämnt tittar dock den typ av överklagande som faktiskt är möjlig inte på omständigheterna i just din situation och om du borde få rätt till bidrag. Om du ändå anser dig ha rätt till bistånd på grund av någon av de omständigheter som istället finns i 4:1 SoL bör du ansöka om det istället.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (502)
2020-02-28 Överklagande av beslut om yrkeslegitimation
2020-02-26 Okej att ställa ledande frågor vid biståndshandläggning?
2020-02-26 Överklagan enligt förvaltningslagen vs. kommunallagen
2020-02-25 Tolkning av rättsfall rörande bistånd enligt Socialtjänstlagen

Alla besvarade frågor (77539)