Kan jag överklaga ett beslut om bistånd enligt 4:2 socialtjänstlagen?

Detta besked fick vi av kommunens socialtjänst.

"Biståndsbeslut enligt 4:2 § Socialtjänstlagen är inte överklagningsbara för prövning enligt förvaltningsbesvär, då biståndet beviljas utöver kommunens skyldigheter, dvs inte är en rättighet som den enskilde kan kräva."

Om ni har synpunkter på Kommunfullmäktiges beslut (tolkningen av detta) så får ni vända er till Kommunfullmäktige."

.....

Kf tog ett beslut att stödja asylsökande på ett visst sätt. Men socialförvaltning följer inte beslutet utan gör egen tolkning.

Till frågan är soc hantering överklagsbart? Och till vart?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt beslut rör socialtjänstlagen (SoL). I svaret går jag även igenom regler om överklagande i kommunallagen (KL).

Lämpligheten av ett bidrag kan inte omprövas

Precis som socialtjänsten säger så är bistånd enligt 4:2 SoL inte en rättighet, till skillnad från biståndsreglerna i 4:1 SoL. Det är helt upp till Socialnämnden själva att bestämma om de anser att det finns särskilda skäl att ge bistånd enligt 4:2 SoL. Beslutet går därför inte överklagas för en ny prövning.

Kan laglighetsprövning vara aktuellt?

Att socialtjänsten säger att beslutet inte är överklagningsbart enligt förvaltningsbesvär innebär att de gjort en prövning av lämpligheten för bidraget. Eftersom ingen har rätt till bidrag enligt 4:2 SoL så går det inte att överklaga deras beslut genom en ny lämplighetsprövning. Det ni kan göra är att överklaga enligt så kallat kommunalbesvär (13 kap 2 § KL). Då görs istället en laglighetsprövning, där det testas om beslutet och hanteringen av ärendet gått till på rätt sätt. Om ni tror att detta är fallet så görs överklagandet enligt 13 kap KL regler. Överklagandet lämna sedan in till förvaltningsrätten (13 kap 4 § KL).

Rätten till bistånd

Som nämnt tittar dock den typ av överklagande som faktiskt är möjlig inte på omständigheterna i just din situation och om du borde få rätt till bidrag. Om du ändå anser dig ha rätt till bistånd på grund av någon av de omständigheter som istället finns i 4:1 SoL bör du ansöka om det istället.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000