Kan jag överklaga ett beslut om återkallelse av körkort?

2020-05-02 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,jag har fått indraget körkprt pga medicinska skäl som jag inte håller med om. Kan jag på något sätt överklaga detta?I går fick jag åka till sjukhus då jag helt plötsligt tappade minnet. På jobbet visste jag inte vad jag skulle göra och varför. Läkaren hittade inga orsaker till vad detta kunde bero på men har skickat remiss för vidare undersökning med EEG och röntgen. Detta hände även i februari 2019. Med hänsyn till att det hänt en gång tidigare så sa läkaren att han var tvungen att anmäla detta till Transportstyrelsen.Kan jag på något sätt överklaga detta då det inte finns någon diagnos och endast hänt vid två tillfällen? Jag är i behov av körkort för att kunna sköta mitt arbete.Ser fram emot er återkoppling
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om Transportstyrelsen tagit beslut om återkallelse av ditt körkort kan du överklaga beslutet om du anser det vara felaktigt. Ett sådant ärende överklagas till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § körkortslagen). Överklagandet ska dock skickas till den myndighet som meddelat beslutet, dvs Transportstyrelsen. Överklagandet måste ske inom viss angiven tid som framgår av beslutet, vanligtvis är det tre veckor (43-44 § förvaltningslagen).

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om:

- Vilket beslut överklagandet gäller
- Varför du anser att beslutet bör ändras
- Hur du tycker beslutet bör ändras
- Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress
- Eventuella bevis du vill hänvisa till och vad du vill styrka med varje bevis
- Annat du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.

Mer om hur överklagandet går till hittar du här på Sveriges domstolars hemsida.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (627)
2021-04-10 Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?
2021-04-10 Överklaga kommunfullmäktiges beslut
2021-04-05 Över 10 år gammalt svartbygge - vad kan begäras av mig som fastighetsägare?
2021-03-31 Vad innebär serviceskyldigheten?

Alla besvarade frågor (91059)