Kan jag överklaga en dröjsmålstalan till förvaltningsrätten?

Hej,

Jag har ansökt om svensk medborgarskap i Oktober 2018, och fortfarande har jag inte fått svar. Ingen handläggare har tagit över mitt ärende än. Väntetiden till beslut har förändrat sedan dess, först var 16 månader, nu är det up till 36 månader. Jag har lämnat begäran om att avsluta ärendet men fick avslag från Migrationsverket. Jag överklagade beslutet och i December 2020 fick jag beslutet från Förvaltningsrätten i Malmö att Migrationsverket ska habdlägga mitt ärende så snart som möjligt. Sedan dess har inte hänt någonting.

Min fråga är: kan jag överklaga igen för att skunda på något sätt Migrationsverket att avsluta ärendet? Isåfall, vart ska jag skicka överklagan till, Förvaltningsrätten i Malmö?

Tacksam för eran hjälp!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör långsam handläggning (dröjsmålstalan) och regleras således i förvaltningslagen (FL).

Den enskilde ges genom 12 § FL en möjlighet att påskynda det slutliga avgörandet i ärenden som drar ut på tiden genom en dröjsmålstalan. Denna talan fungerar på så sätt att om enskild själv inlett ett ärende, som inte avgjorts i första instans inom sex månader har denne rätt att skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet.

Vad som gäller för dig

En myndighet har alltså fyra veckor på sig att antingen avslå din begäran om att påskynda ärendet eller avgöra ärendet i sak. Din begäran har även prövats av domstol, vilket innebär att domen har förelagt Migrationsverket att besluta i ärendet. Eftersom du dock upplever att de fortfarande dröjer kan du anmäla en sådan försening till Justitieombudsmannen (JO), annars finns det dessvärre inget rättsmedel som kan läka detta dröjsmål.

Vänligen,

Natalin KabroRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”