Kan jag öppna ett konto med pengar som min make inte kan komma åt eller ärva?

2021-07-29 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag är gift sedan 2018 och vi har inget äktenskapsförord. Jag undrar om jag kan öppna ett konto i mitt namn som ENDAST är mitt konto och tillhörande pengar på detta konto? Alltså ett konto som min man inte kan komma åt eller ärver pengarna om jag skulle avlida. Hur gör jag för att detta skall kunna bli möjligt?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) och i Ärvdabalken (ÄB), så det är dit jag kommer hänvisa i mitt svar.

Till att börja med så kan makars egendom klassas som giftorättsgods eller enskild egendom. Enskild egendom utgörs av sådan egendom som enligt äktenskapsförord ska vara enskild, eller som en make fått i gåva, arv eller testamente med ett villkor om att egendomen ska vara enskild. Mer specifikt vilken egendom som kan vara enskild framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. All annan egendom än den egendom som är enskild är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det är giftorättsgods som ingår i en framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB).

För att pengar på ett konto ska utgöra enskild egendom och alltså inte ingå i en framtida bodelning (bodelningen kommer till stånd när äktenskapet upplöses, antingen genom att en make avlider eller genom skilsmässa) måste alltså dessa pengar göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet måste dock avse specifik och avskild egendom. Det är därför inte möjligt att skriva in att just det kontot du öppnar ska vara enskild egendom, om du sedan överför nya medel in på kontot då och då. Du kan däremot skriva in ett specifikt belopp på detta konto i äktenskapsförordet så att det står klart vilken egendom (alltså vilka pengar) som ska vara enskild. Om du sedan skulle vilja sätta in pengar på kontot kan ni skriva ett nytt äktenskapsförord med ett nytt belopp. Det är viktigt att det är fråga om ett avskilt konto och att pengarna inte sammanblandas med annat giftorättsgods för att det fortfarande ska räknas som enskild egendom. Notera att äktenskapsförord måste upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Det ska också skickas in till Skatteverket så det kan registreras (7 kap. 3 § ÄktB).

Du nämner i din fråga att du vill öppna ett konto i ditt namn där pengar på kontot inte kan tillfalla din make genom exempelvis arv. När en make avlider så sker först en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB och 1 kap. 5 § ÄktB). När bodelning gjorts så ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen efter den avlidne maken (3 kap. 1 § ÄB). Här bör noteras att arvsrätten för den efterlevande maken också omfattar enskild egendom. Detta innebär att om du avlider så kommer din efterlevande make även ärva pengarna på kontot som utgör enskild egendom. För att undvika detta måste du upprätta ett testamente där du skriver att någon annan ska ärva just de pengarna istället för din man. Ett testamente ska upprättas i skriftlig form och vara undertecknat av dig själv och två vittnen. Vittnena måste vara över 15 år gamla och får inte vara släkt med dig. Vittnena får inte heller vara de som ska vara mottagare av arvet enligt testamentet (10 kap. 1 § ÄB och 10 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattningsvis så måste pengarna först avskiljas från giftorättsgodset och göras till enskild egendom för att pengarna ska undvika att tas med i en framtida bodelning. Detta görs genom äktenskapsförord. Kontot måste hållas avskilt och beloppet på kontot måste vara specifikt nämnt i äktenskapsförordet. Om du vill undvika att din make ärver pengarna på kontot kommer du behöva upprätta ett testamente till förmån för någon annan än din make. Skulle du vilja ha hjälp att upprätta äktenskapsförord och testamente kan du vända dig till någon av juristerna som jobbar här på Lawline. Det gör du här.


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?