Kan jag önska vilka som ska vara vårdnadshavare om vi föräldrar skulle avlida?

2020-01-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Om jag och min man dör. Vad händer med våra barn då? Vi vill båda i så fall att mina föräldrar (alltså mormor och morfar) blir vårdnadshavare för våra barn. Jag vet att det kanske låter konstigt. Men vi har helt klippt banden mellan makens familj (barnens farmor och farfar), pga att vi upplever att det är säkrare för barnen att inte ha kontakt med sin farmor och farfar.Jag vaknade nu, kallsvettig och rädd efter att jag drömt en mardröm. Jag och mannen dog i drömmen. I en bilolycka. Kan farmorn och farfarn börja bråka med barnens mormor och morfar om vårdnaden? Kan det bli en vårdnadstvist? Eller kan vi föräldrar tex skriva ner någonstans vad vi önskar? Typ som testamente? Som förhindrar en eventuell vårdnadstvist? Eller faller det helt på nya (främmande) vårdnadshavare? Eller vill man i första hand att barnen hamnar hos familjemedlemmar (mina föräldrar eller syskon) som de känner? Och trivs med? Om man kan på något vis säkerställa att barnen kommer hamna hos (om möjligt) mormor och morfar, hur gör man då? Om vi, föräldrar olyckligtvis dör båda två i en olycka. / en fruktansvärt upprörd mamma som vill sina barn det bästa
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom dina frågor rör vem/vilka som blir vårdnadshavare till dina barn ifall ni skulle avlida är föräldrabalken (1949:381) (FB) aktuell lag.

Tingsrätten ska anförtro vårdnaden åt särskilt förordnade vårdnadshavare:

Av FB 6 kap. 9 § framgår det att ifall båda föräldrarna avlider, ska tingsrätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt, anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det ska utses någon som är lämpad att ge barnen trygghet, omvårdnad och en god fostran.

Ert önskemål beaktas i domstolens bedömning:

Har föräldrarna tillkännagett vem de önskar ska vara vårdnadshavare, kan det förordnas av tingsrätten ifall det inte är olämpligt. Detta beskrivs i FB 6 kap. 10 a §, vilket innebär att tingsrätten inte är bunden av ert önskemål men har däremot önskemålet i beaktande när de gör sin lämplighetsprövning. Barnets vårdnadshavare brukar också vara förmyndare. Har föräldrarna även gett tillkänna vem de önskar vara förmyndare, ska denna person enligt FB 10 kap. 7 § förordnas ifall det inte är olämpligt.

I domstolens bedömning ska dessutom barnets bästa vara avgörande enligt FB 6 kap. 2 a §. Det innebär att tingsrätten ska titta på vilka behov och förutsättningar som barnen har, samt barnets egen vilja ifall barnet är äldre. Förhållandena och situationen i dagsläget kan exempelvis ha förändrats sedan er ni berättade er önskan eller liknande.

Hur ska man framställa sitt önskemål?

Det ställs inte upp något formkrav på hur skrivelsen ska göras om er önskan om vårdnadshavare och förmyndare, men förutsättningen för att tingsrätten ska beakta er önskan är att er önskan er känd. Därför rekommenderar jag att ni skriver ner ert önskemål i ett testamente. Att rekommendera är också att ni pratar med dina föräldrar om detta så att samtliga vet om er önskan.

Sammanfattning:

Som ett sammanfattande svar på din fråga kan ni ange er önskan om vårdnadshavare/förmyndare i ett testamente, så att tingsrätten kan ta med ert önskemål i bedömningen av vem som ska utses till vårdnadshavare efter ert frånfälle. Att ni har ett i testamentet angivet önskemål betyder dock inte att det är 100 % säkert att det fullföljs. Vem som utses till vårdnadshavare beror på barnets bästa och de förhållanden som råder. I barnets bästa-bedömningen har domstolen en omfattande utredningsskyldighet. Det innebär att domstolen utreder barnets samtliga förhållanden och omständigheter, vilka relationer barnet har till sina närstående, deras vilja ifall de har åldern inne m.m. Med en omfattande utredning kommer därför domstolen att få ett bra underlag att utifrån barnets bästa bestämma vem som är lämpligast att vara vårdnadshavare.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1519)
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

Alla besvarade frågor (84288)