Kan jag ompröva ett betyg med grund i att jag anser att jag presterat dåligt?

FRÅGA
Hej! Jag anser att jag presterat dåligt under ett prov. Har jag rätt att begära omprov i syfte att höja mitt betyg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att du antingen går i grundskolan eller gymnasiet och därför utgår mitt svar enligt bestämmelser i skollagen. Tyvärr är det inte möjligt att begära omprövning av betyg med grund i att man anser att man presterat dåligt. Ett betyg kan enligt 3 kap 19 § i skollagen ändras om det innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller liknande. Ett betyg kan alltså rättas om du t.ex. fått ett felaktigt betyg till följd av att din lärare räknat ihop dina poäng fel på ett prov. Ett betyg kan även ändras i enlighet med 3 kap. 20 § om betyget är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Att man anser att man själv presterat dåligt under ett prov omfattas inte av dessa anledningar.

Även fast det inte är möjligt att begära omprövning med grund i att man presterat dåligt, kan det vara värt att tala med din rättande lärare i just det här fallet och se över om ni kan komma överens om en annan alternativ lösning.

Vänligen,

Nathalie Chahine
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (353)
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?
2021-06-01 Får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (93136)