​Kan jag och min man skriva ett testamente när det finns ett särkullbarn?

2019-11-11 i Testamente
FRÅGA
Gift par med särkullsbarn. Kan vi skriva ett testamente att jag xxxxx överlåter min del av huset xxxxx till min make xxxx. Jag överlåter också mina kontanta medel som jag har i bank xxxx med kontonummer xxx. Jag överlåter också mina tillgångar jag har i sparande Monyx också med kontonr xxxxx. Övrigt som finns i vårt hem vill jag att det ska vara kvar i hemmet tills xxxx avlidit med full äganderätt.Underskrivet av migoch bevittnat av två st
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så efterfrågar du om du och din man kan skriva ett testamente där ni överlåter er egendom till varandra även fast det finns ett särkullbarn.

För att finna svaret på din fråga kommer vi få titta i ärvdabalken (ÄB).

Har ni rätt att skriva ett testamente?

Du har alltid rätt att skriva ett testamente och testamentera bort den egendom du vill fastän någon av parterna har barn.

För att ett testamente skall bli giltigt och på så sätt skall vara gällande måste dock vissa krav vara uppfyllda:

- Den som skriver testamentet måste ha fyllt 18 år (9 kap. 1§ ÄB).

- Testamentet måste vara skriftligt upprättat och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1§ ÄB).

- Vittnena får inte vara under 15 år och inte heller vara släkt eller stå som arvtagare i testamentet (10 kap. 4§ ÄB).

- Den som skriver testamentet måste göra detta av egen fri vilja samt inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (13 kap. 2§ och 3§ ÄB).

- Testatorn måste även haft rätt att testamentera bort egendomen (13 kap. 1§ ÄB).

Om ditt och din mans testamente uppfyller alla dessa punkter så kommer testamentet att anses gällande och på så vis vara den vilja som skall efterföljas när någon av er avlider.

Påverkar det att det finns ett särkullbarn?

Ett testamente går före den arvsordning som nämns i andra kapitlet ärvdabalken. Däremot kan inte ett barn uteslutas från sin arvsrätt efter sin avlidne förälder. Om det är så att föräldern till särkullbarnet går bort först kan särkullbarnet begära ut sin laglott på grund av att barnet genom ert testamente blir arvlös. En laglott är hälften av arvslotten, alltså hälften av det som den avlidne lämnar efter sig (7 kap. 1§ ÄB). Särkullbarnet har därför oavsett om det finns ett testamente eller inte rätt till att få ut halva arvet från sin avlidne förälder.

För att dock kunna ta en del av sin laglott måste särkullbarnet begära ut sin laglott. Detta gör hen genom att begära en jämkning av testamentet (7 kap. 3§ ÄB). Om särkullbarnet inte begär jämkning på testamentet och på så vis begär sin laglott, kommer testamentet att efterföljas och den efterlevande maken/makan får all egendom.

Sammanfattning:

Ni har alltså full rätt att skriva ett testamente som blir giltigt om kraven blir uppfyllda. Det som däremot kan påverka vem som har rätt till arv är om särkullbarnet begär ut sin laglott efter sin avlidne förälder.

Behöver du mer hjälp rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline.

Hoppas att jag kunde ge dig svar på din fråga och att du finner klarhet i situationen. Hör gärna av dig igen till oss på Lawline om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81856)