Kan jag och min mamma testamentera vår egendom till varandra och i andra hand till utvalda föreningar?

2017-08-27 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag har inga barn eller make/maka Min mamma har bara mig som barn och ingen make/maka. Kan vi upprätta varsitt testamente där vi skriver att vi vill ärva av varandra, men att vi i andra hand vill att hela arvet ska gå till föreningar som vi har valt? Eftersom vi vill att båda ska kunna testamentera pengarna förutsätter jag att vi skriver att den andra har full äganderätt. Räcker detta för att helt förhindra att andra familjemedlemmar får del i arvet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamenten finns i Ärvdabalken, den hittar du här. Genom att upprätta testamenten kan du och din mamma själva bestämma hur ni vill att arvet efter er ska fördelas. I Ärvdabalken finns ett antal begränsande regler för hur stor del av en persons arv som måste tillfalla make/maka respektive barn.

Kan ni upprätta sådana testamenten?

Svaret på frågan om du och din mamma kan testamentera till varandra på det sätt du beskriver och i andra hand till utvalda föreningar är ja, det kan ni.

Eftersom din mamma endast har dig som barn och ingen maka/make så kan hon fritt testamentera hela sitt arv till dig utan hinder av Ärvdabalkens regler. Det finns inte heller någon regel som hindrar att din mamma skriver i sitt testamente att hon vill att hela hennes arv ska tillfalla utvalda föreningar om du inte skulle vara i livet när din mamma går bort. Eftersom du varken har barn eller make/maka kan du också fritt testamentera hela ditt arv till din mamma. Det finns heller inga regler i Ärvdabalken som hindrar dig från att testamentera ditt arv till utvalda föreningar om din mamma skulle gå bort före dig.

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det upprättas skriftligen. Testamentet ska också undertecknas av den testamenterar bort sin egendom samt av två vittnen som intygar att testamentet är korrekt. Detta framgår av Ärvdabalkens 10 kap. 1§. De två vittnena bör inte vara nära släkt med den som skriver testamentet. Testamentet bör slutligen även dateras.

Räcker detta för att förhindra övriga familjemedlemmars rätt till arv?

Ja, om du och din mamma väljer att testamentera till varandra och i andra hand till utvalda föreningar på det sätt som du beskriver så får övriga familjemedlemmar ingen arvsrätt efter er.

Ska vi testamentera arvet till varandra med full äganderätt?

Ja, det stämmer att ni ska testamentera er egendom till varandra med full äganderätt om ni vill att den andre i sin tur sedan ska kunna testamentera vidare egendomen.

Hoppas att du känner att du fick svar på dina frågor. Om du eller din mamma har fler frågor angående era arv är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2998)
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?
2021-12-31 Sonen är skuldsatt kan vi testamentera till barnbarnen istället

Alla besvarade frågor (98477)