Kan jag och min dotter ha gemensam vårdnad?

2019-09-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag var ensam vårdnadshavare för mina X barn som deras mamma inte bor i Sverige. Det är en dotter som fyllde 18 år. Kan jag ge henne den rättigheten för att bli vårdnadshavare till de andra X barn tillsammans med mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mina utgångspunkter

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du och din 18-åriga dotter kan ha gemensam vårdnad för dina andra barn. Regler om vårdnad finns i föräldrabalken (FB) 6 kap. Jag kommer att utgå från dessa regler när jag besvarar din fråga.

Vem är vårdnadshavare?

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare har utsetts. Vårdnaden består till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § första stycket FB). Det finns alltså fyra olika möjligheter: 1. Föräldrarna har gemensam vårdnad. 2. En förälder har ensam vårdnad. 3. En särskilt förordnad vårdnadshavare har vårdnaden. 4. Två särskilt förordnade vårdnadshavare har vårdnaden.

När kan någon annan än en förälder vara vårdnadshavare?

I vissa fall kan en eller två personer som inte är föräldrar utses att vara vårdnadshavare (se 6 kap. 7 – 10 c § FB). Dessa kallas särskilt förordnade vårdnadshavare. Personen/personerna som utses ska vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 10 a § första stycket FB). För att två personer ska ges gemensam vårdnad krävs det att de är gifta eller sambor (6 kap. 10 a § andra stycket FB).

Sammanfattning

En förälder och en person som inte är förälder till barnet kan inte ha gemensam vårdnad. Två särskilt förordnade vårdnadshavare måste vara gifta eller vara sambor. Du och din 18-åriga dotter kan alltså inte ha gemensam vårdnad för dina andra barn. Om du vill ha mer information rekommenderar jag dig att ta kontakt med socialnämnden i din kommun.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80634)