​Kan jag nekas en anställning pga att jag har politiska uppdrag som fritidspolitiker?

2017-09-28 i Övrigt
FRÅGA
Kan jag nekas en anställning pga att jag har politiska uppdrag som fritidspolitiker? Anställningen har ingen som helst tangering med det politiska uppdraget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kan jag nekas en anställning pga att jag har politiska uppdrag som fritidspolitiker?

I Sverige är utgångspunkten att arbetsgivaren har fri anställningsrätt. Detta innebär att en arbetsgivare är fri att anställa vem hen vill under förutsättning att det inte finns en diskriminerande bakgrund bakom beslutet.

För att du som arbetssökande ska kunna hävda att diskriminering har skett krävs det att arbetsgivarens beslut att neka din ansökan baseras på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning (1 kap 5 § diskrimineringslagen). Det är dessa grunder som skyddas av lagen och ett beslut att neka anställning får inte baseras på någon av dessa grunder.

Så i ditt fall tror jag tyvärr inte att du kommer kunna klandra arbetsgivarens beslut att inte anställa dig då politisk tillhörighet inte faller inom diskrimineringslagens skyddsregler.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Simon Rydberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1917)
2021-07-27 kan arbetsgivare göra avdrag för arbetskläder?
2021-07-26 särbehandling ålder vid anställning
2021-07-24 Hur mycket får man arbeta i sträck?
2021-07-18 Vad innebär lojalitetsplikten och vem gäller den?

Alla besvarade frågor (94327)