Kan jag neka fadern telefonsamtal till barnen?

2020-10-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag och min exman har en mycket dysfunktionell relation. Vi kan inte kommunicera utan att börja bråka och våra bråk urartar. Våra två barn bor hos mig och han har dem varannan helg, från fredag (hämtar på förskola/skola) till måndag, lämnas på förskola/skola. Jag vill på grund av våra bråk ha så lite kontakt med honom som möjligt. Han vill kunna ringa barnen (son är 4 och 6 år) lite då och då. Jag menar att barnen bara saknar honom mer när han ringer så. Jag har sagt att han är mer än välkommen, om han saknar dem, att hämta på förskola/fritids och ha den tills jag annars hade hämtat den klockan 17.30, men han gör det inte. Kan jag neka honom telefonsamtal till barnen eller bryter jag mot någon lag då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår ej om vårdnaden är gemensam eller inte. Jag kommer därför att utgå ifrån att ni har gemensam vårdnad om barnen.

Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken (FB)

Barnets bästa i fokus

Ett barn har rätt till trygghet, god uppfostran och omvårdnad. Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att dessa behov blir tillgodosedda (6:1 och 6:2 FB). Vid alla beslut som tas rörande vårdnad, boende och umgänge ska man se till barnets bästa (6:2a FB). Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Ett väsentligt kriterium när det kommer till att värna om barnets bästa, är att värna om en god och nära relation mellan barnet och föräldrarna. Om ena föräldern (A) motarbetar att barnet får en god och nära relation till den andra föräldern (B), kan det resultera i att föräldern (A) ses som mindre lämpad förälder enligt rätten. I praxis kan man se att domstolen ser väldigt strängt på detta. Barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna är lagstadgat i 6:2a FB.

Vårdnadens utövande

Enligt 6:11 FB har vårdnadshavarna en rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, vilket jag utgår ifrån att ni har, ska dessa gemensamt bestämma över frågor som rör barnet. Med andra ord föreligger en gemensam bestämmanderätt (6:13 FB). Föräldrarnas gemensamma bestämmanderätt innebär emellertid inte att just alla beslut måste tas gemensam. Vissa enklare beslut får fattas på egen hand när barnet är hos den vårdnadshavare som har barnet för tillfället. Enklare beslut kan t ex vara val av kläder,sovtider, mat och vad barnet ska göra på sin fritid.

Telefonsamtal ?

Vem barnet pratar med i telefon faller förmodligen under kategorin "enklare beslut". När barnet är hos dig har du därför antagligen möjlighet att neka fadern att prata i telefon med barnen. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att barnets bästa alltid ska sättas i första rummet. Om fadern kan visa att barnen tar skada av att inte få prata i telefon med honom så ser situationen annorlunda ut.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du flera frågor kan du ställa dem här.

Med vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1674)
2021-04-12 Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare
2021-04-12 Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?

Alla besvarade frågor (91190)