Kan jag låta mina barn ärva hela min förmögenhet även om jag är gift?

2020-05-27 i Testamente
FRÅGA
Hej. Kan jag testamentera allt till barnen? Vi är gifta och har 3 barn. 1. Om inget äktenskapsförord finns.2. Om äktenskapsförord finns, där var och ens besparingar är enskilda samt även arv från våra föräldrar är enskilda. Huset delas lika.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Fråga 1.

Om du inte har ett äktenskapsförord så finns det ingenting som hindrar dig från att testamentera bort all din förmögenhet till dina barn. Det finns en regel i 3:1 ÄB som säger att make ärver före gemensamma barn. Däremot går denna regel att "avtala bort" genom testamente där du tilldelar dina barn hela arvet.

Däremot kommer en bodelning att behöva göras innan arvsskiftet, eftersom ni är gifta (23:1 ÄB). I bodelningen så kommer den förmögenhetsmassa som ni tillsammans äger att delas på hälften efter avdrag för skulder enligt huvudprincipen om inget äktenskapsförord finns (11:2 Äktenskapsbalken).

Därmed kommer hälften av eran gemensamma förmögenhetsmassa sedan att tillfalla ditt dödsbo och kunna utdelas som arv till dina barn om du testamenterat allt till dem.

Fråga 2.

Om ett äktenskapsförord finns så kan du fortfarande testamentera bort all din förmögenhet till dina barn. Enligt samma förutsättningar som i fråga 1.

Skillnaden blir att vid bodelningen som sker innan arvskiftet enligt 23:1 ÄB så kommer din och din makes gemensamma förmögenhetsmassa inte att delas enligt huvudprincipen. Då kommer fördelningen att ske enligt erat äktenskapsförord.

Allt det som enligt bodelningen tillfaller ditt dödsbo kan sedan tilldelas dina barn enligt ditt testamente.

Slutsats: Det finns ingen regel som tvingar dig att låta din man ärva dig även om ni har gemensamma barn.

Viktigt att veta utöver det jag tidigare sagt är att: Har du egna barn som inte är hans så har dem laglig rätt att få ut sitt arv direkt trots att ni är gifta, även om du inte har skrivit det i ett testamente (3:1 ÄB).

Mina råd till dig:

-Om det är viktigt för dig att dina barn ska ärva så mycket pengar som möjligt av dig och det i dagsläget inte finns något äktenskapsförord. Då bör du tänka över om du skulle ha rätt till mer pengar vid en bodelning med eller utan äktenskapsförordet. Sedan så föreslår du ett äktenskapsförord för din man om du anser att det är den bättre lösningen för dig.

-Om du har egna barn som inte är din makes så behöver du inte tänka på något annat än att inte skriva ett testamente där du ger din kvarlåtenskap till din man (eller annan person) istället för dina barn. För då är de enbart garanterade sin laglott som är hälften av deras arvslott (7:1 ÄB).

-Om ni enbart har gemensamma barn så måste du upprätta ett testamente som tar bort din mans rätt att ärva dig enligt 3:1 ÄB och istället ange att era barn ska ärva dig direkt.

-Ta kontakt med en jurist om du vill upprätta ett testamente, eller ha hjälp med att beräkna hur en bodelning skulle se ut enligt den förmögenhet ni har idag. Du kan boka en tid hos våra jurister här.

-Om du vill inkomma med mer konkreta uppgifter kring era ekonomiska förhållanden så kan du skicka in en ny gratisfråga här, där vi kan göra en djupare bedömning av vad som ur juridisk synpunkt är bäst om du vill ge dina barn så stort arv som möjligt direkt när du avlider.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88146)