Kan jag låta dödsboet vara oskiftat för att ha kvar bostadsrätten och bolånen?

FRÅGA
Hej! Mina 2 minderåriga barns pappa har gått bort. De är enda arvingar och i dödsboet finns bla en bostadsrätt, delvis belånad. Vi tänkte ev behålla den i dödsboet en tid då den nu är uthyrd i 2:a hand. Hur fungerar det med bostadslånen, kan man behålla dom i dödsboet? Vi har inte råd att betala av dom om vi inte säljer bostadsrättenAntar att eftersom barnen är minderåriga kan de inte ta över lånen, tänkte då man kunde behålla dödsboet en tid med lånet i. Är det det som kallas oskiftat dödsbo och går det att göra det?Mvh mamman
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Oskiftat dödsbo
Det du talar om är, precis som du säger, att låta dödsboet vara oskiftat. Juridiskt sett är det fullt möjligt att låta boet vara oskiftat hur länge som helst eftersom det inte finns några regler som säger att det är nödvändigt att skifta ett dödsbo. Om ni dödsbodelägare bestämmer er för att ha det oskiftat kan ni antingen ingå detta avtal skriftligt eller muntligt. Dock är det alltid bäst att få ner det på papper så att inte frågetecken uppstår, 24 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att dödsboet förblir en egen juridisk person som har egna rättigheter och skyldigheter.

Det är ni dödsbodelägare som då ansvarar för förvaltningen av detta dödsbo, 18 kap. 1 § ÄB.

Huruvida det är möjligt att ha kvar bolånen i det oskiftade dödsboet är en fråga som er bank får svara på. Juridiskt sett är det fullt möjligt, men ni bör rådgöra detta med banken så att de godkänner detta.

Skatt för oskiftat dödsbo
Något som dock kan vara värt att ha koll på är att skatten för ett oskiftat dödsbo kan bli annorlunda i flera hänseenden. Ett exempel är att det inte finns rätt till grundavdrag. Ett annat exempel är att efter fyra år kommer bostaden räknas som näringsbostadsrätt, vilket innebär att det måste ske en redovisning för bostadsförmån om det inte föreligger en marknadsenlig hyra och så vidare. Dessutom skärps beskattningen så att en statlig skatt på 20 % föreligger efter fyra år.

Mer att läsa om detta kan du se här och här på Skatteverkets hemsida.

Avslutning
Sammanfattningsvis är det du talar om fullt möjligt att göra och det är vad som kallas ett oskiftat dödsbo. Ni bör dock tala med banken först så att de kan godkänna det hela och det är även viktigt att vara medveten om de skatteskillnader som finns vid ett oskiftat dödsbo i förhållande till en privatperson.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91260)