Kan jag låta bli att bjuda in systern till bouppteckningsförrättningen efter min mans död?

Min man dog nyligen. Vi är gifta med inga barn och inga barn från tidigare äktenskap heller.

Enligt min mans testemente, jag kommer att ärva allt efter honom. Vi har ett dåligt förhållande med hans syster(Hans föräldrar är döda och en syster lever).

Jag har en jurist som hjälper mig med bouppteckning. Är det möjligt om jag inte bjuder in hans syster till bouppteckning och förrättningsdag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Frågor om bouppteckning hanteras i ärvdabalkens (ÄB) 20 kapitel


Arvingar ska närvara vid förrättningen av bouppteckningen

Samtliga dödsbodelägare, legala arvingar och efterarvingar ska kallas till förrättningen av bouppteckningen, ÄB 20 kap. 2 § 2 meningen. Just arvingar står inte med i regelns ordalydelse, men att de ingår framgår i en lagkommentar och också i rättspraxis.

Detta innebär alltså att även arvingar som enligt testamentet inte ska ärva något alls måste kallas, om testamentet inte har vunnit laga kraft. Det beror på att det finns en viss tidsrymd innan ett testamente vinner laga kraft. Att det dröjer innan ett testamente vinner laga kraft är för att tillgodose arvingars rätt att klandra ett testamente (det vill säga väcka talan om att testamentet är ogiltigt), ÄB 14 kap. 5 §.

Även om systern inte skulle komma att närvara när det väl blir dags, ska i så fall bevis på att hon har kallats finnas med i bouppteckningsprotokollet, ÄB 20 kap. 3 § 2 st.

Svaret är alltså nej, det går inte att undvika att bjuda in systern till förrättningen av bouppteckningen.

Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”