Kan jag lämna all min kvarlåtenskap till ett barn?

Hej! Jag har tre söner. Har bara mycket god kontakt med en av dom, mellan sonen tar hand om mig och hjälper mig med allt som jag frågar om,den äldsta har jag inte haft kontakt med de senaste 20 åren. Den yngste har bestulit mig på mycket och undviker mig när jag vill ha hjälp av honom. Min fråga är. Kan jag ge allt som jag äger som gåva till en av sönerna och det skall inte vara förskott på arv, bl a fyra fastigheter och ,bilar. Tillsammans värde ca 11 000 000 kr . Tacksam om ett svar och hjälp hur jag gör det rent juridiskt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du på ett eller annat sätt kan lämna all din kvarlåtenskap till ett av dina barn.

I svensk rätt är utgångspunkten att en person under sin livstid får göra vad den vill med sin egendom. Dock finns vissa begränsningar. Genom att skriva ett testamente kan du lämna all din egendom till en av dina söner, med undantag för den laglott som dina andra barn har rätt att få ut (7 kap 1 § ärvdabalken). Skulle du genom en gåva (förskott på arv) eller testamente ge bort så mycket egendom så att dina andra barn inte får ut sina laglotter kan de påkalla jämkning av testamentet och få ut sin del (7 kap 3 § ärvdabalken). Detta gäller oberoende av om du har upprättat ett gåvobrev som stadgar att gåvan eller gåvor inte ska ses som förskott på arv. Ger du bort en eller flera gåvor där syftet är att undanhålla laglotten så kan den gåvan förklaras ogiltig och gå åter (7 kap. 4 § ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000