FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen24/03/2021

Kan jag kräva ersättning för felaktigt renoverat badrum efter tjugo år?

Vid försäljning av min fastighet upptäcks en skada i ett badrum. Det visar sig att arbetet i badrummet är felaktigt gjort. Konstaterat av en specialist. Badrummet renoverades i samband med mitt köp av fastigheten. Det var ett försäkringsarbete o firman som utförde jobbet var en firma som försäkrings bolaget rekommenderade. Firman finns fortfarande. Nu som sagt när jag säljer mitt hus efter drygt 20 år upptäcks att arbetet är felaktigt genomfört. Jag tvingades pga detta till en kraftig nedsättning av husets pris. Min fråga är kan jag kräva ersättning till den firma som utfört arbetet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga renoverades badrummet i din fastighet i samband med att du köpte den. Arbetet var ett försäkringsarbete och firman som utförde jobbet var en firma som försäkringsbolaget rekommenderade. Den aktuella firman finns fortfarande. Vid försäljning av fastigheten upptäcktes att arbetet är felaktigt genomfört och du tvingades därav till en kraftig nedsättning av husets pris. Du undrar därför om du kan kräva ersättning från den firma som utfört arbetet. Det har gått tjugo år sedan badrummet renoverades.

I ärenden som ditt löses ett försäkringsärende i regel genom att du är beställare av tjänsten och att det utförda arbetet betalas av försäkringsbolaget. Det innebär att mellan dig och det utförande företaget gäller konsumenttjänstlagen. Det är till fördel för dig som konsument då den aktuella lagen är en skyddslagstiftning till konsumentens fördel.

En näringsidkare som utför en tjänst ska utföra den fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen). Om tjänsten inte utförs fackmässigt eller resultatet avviker från vad som får anses avtalat anses tjänsten som felaktig (9 § konsumenttjänstlagen). I ditt fall kan jag endast utgå från att tjänsten är felaktig utförd, utifrån det du skrivit. Någon närmre inblick har jag inte. Det är eventuellt möjligt att tjänsten utfördes fackmässigt för tjugo år sedan men att byggnadskraven därefter ändrats. Om vi, trots det, utgår från att det föreligger fel i tjänsten har konsumenten bland annat rätt att kräva att felet avhjälps och även rätt att kräva skadestånd (16 § konsumenttjänstlagen).

Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, ska hen underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter att hen märkt eller borde märkt felet, s.k. reklamation. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, får reklamation alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslutades (17 § konsumenttjänstlagen). Som synes är huvudregeln att reklamation som senast måste ske inom tio år efter att uppdraget avslutades; i ditt fall har det gått det dubbla. Det är möjligt att reklamera senare än tio år om näringsidkaren handlar grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Exakt vilka handlingar som utgör sådant är i det närmaste omöjligt att uttala sig om generellt. Av lagkommentarerna till bestämmelsen anges att det kan vara att använda sig av material som man vet är olämpligt.

Sammanfattningsvis är huvudregeln att reklamation vid arbete på fast egendom måste ske inom tio år. I ditt fall har det gått tjugo år, vilket talar till din nackdel. Det finns ett undantag från huvudregeln innebärande att en konsument kan reklamera senare än tio år, om näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I ditt fall kan jag tyvärr inte göra någon bedömning av om det är aktuellt. Det ska dock sägas att om du gör gällande att företaget, trots att det gått tjugo år, är skadeståndsskyldigt kommer du att ha en uppförsbacke. Dels har du bevisbördan om det påstådda felet, dels har du bevisbördan om att näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Min bedömning utifrån den lilla information jag har är att risken är stor att du får svårt att nå framgång.

Vill du utreda ärendet vidare kan givetvis en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?