FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt30/06/2022

Kan jag kräva att hyresvärden ersätter flyttkostnader vid evakuering?

Jag har accut flyttat från lägenhet på grund av rått invasion och jag blev sjuk. Hyresvärden blev tvungen att skaffa annan lägenhet. Jag har själv fått stå för flytten. Ekonomisk katastrof. Ska inte hyresvärden stå för flytten i det här fallet?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för din fråga!

Jag förstår att du blivit evakuerad från din hyreslägenhet på grund av ohyra och nu undrar du huruvida du kan kräva ersättning från hyresvärden för flyttkostnader. 

Det korta svaret på din fråga är nej, det finns dessvärre inget direkt lagstöd för att hyresvärden ska ersätta flyttkostnader vid evakuering av lägenhet. Den möjlighet jag kan se för att ändå få eventuell ersättning av hyresvärden är skadestånd. Detta aktualiseras om hyresvärden agerat försumligt eller vårdslöst, det kan exempelvis vara om hyresvärden under en längre tid känt till råttproblemet men inte vidtagit åtgärder i tid vilket gett dig ökade kostnader/skador. De skador som täcks är i sådana fall både för eventuella sakskador som råttorna har åsamkat, men även eventuella förmögenhetsskador så som exempelvis kostnad för flytt kan bli föremål för ersättning. Det är upp till hyresvärden att bevisa att hen inte varit försumlig (12 kap 11§ p.4 JB). En sådan talan driver du genom att ansöka om stämning vid allmän domstol. Du kan läsa mer om stämningsansökan här. En sådan process kan bli dyr och komplicerad, för att tillvarata din rätt på bästa vis rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa till. Lawline har erfarna jurister, du kan boka tid med dem här.

Jag hoppas mitt svar var till någon hjälp!

Vänligen,

Frida KällhageRådgivare