Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?

FRÅGA
Hej, för många år sedan ärvde jag en förlovningsring efter min farmor som varit med i flera generationer. Jag tog den till en guldsmed för att reglera storleken då den var allt för stor, men detta var nästan 10 år sedan. I år när jag inspekterade stämplarna och sökte upp dom så märker jag att de har använt fel stämplar (c9=1953) pga. det har ringen mist många år av sin ålder, inte heller de andra stämplarna verkar stämma... Detta betyder att den inte längre klassificeras som en antik ring eftersom den faktiskt är från 1800 talet, med det har den tappat mycket av sitt värde och vad som är ännu viktigare för mig är att den även mist mycket av sin faktiska historia till kommande generationer. Är det ens möjligt att kräva av dem att åtgärda felet så långt i efterhand? Jag har bara bankutskrift kvar, alltså inget köpsbevis och heller ingenting som intygar ringens faktiska ålder eftersom både stämplar och gravering försvann när dom omarbetade skenan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbete på lösa saker mellan en konsument och en näringsidkare regleras i konsumenttjänstlagen (KTjL).

Är tjänsten felaktig?

Om en tjänst inte utförts fackmässigt och i enlighet med avtal och vad konsumenten i övrigt har rätt att kräva så är det fel i tjänsten (9 § KTjL). Att en guldsmed har satt fel stämplar på en ring måste räknas som fel i tjänst.

Kan tjänsten reklameras?

I vanliga fall innebär fel i tjänst att tjänsten kan reklameras och därefter avhjälpas. Såvida inte garanti eller dylikt finns mellan parterna är dock reklamationstiden begränsad till 3 år efter att tjänsten utförts (17-18 §§ KTjL).

Kan du kräva att felet åtgärdas?

Du kan inte längre kräva avhjälpande på ringen eftersom din reklamationstid för tjänsten gått ut. Du kan dock alltid kontakta guldsmeden och försöka få till en överenskommelse, men de är inte skyldiga dig något särskilt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?