FrågaFAMILJERÄTTFaderskap05/08/2021

Kan jag kräva att det ska genomföras ett faderskapstest under graviditeten?

Jag är gift, men är osäker på om min make är far till barnet, pga otrohet. Båda män faller inom tiden.

Kan jag, enligt lag, kräva att få ett rättsgenetiskt test innan barnet föds? För att veta om jag/vi vill ha barnet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till bestämmelser i föräldrabalken (FB).

Om mamman till ett barn är gift med en man vid födseln så presumeras det att maken är far till barnet (1 kap. 1 § FB). Detta gäller dock inte om det är utrett att modern under perioden när barnet blivit till har haft samlag med någon annan och barnet kan vara den andra mannens barn (1 kap. 2 § FB). Om det finns osäkerhet kring vem som är far till barnet ska socialnämnden göra en utredning och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Om någon av männen begär det så ska socialnämnden verka för att en blodundersökning görs för att fastställa vem som är far till barnet (2 kap. 6 § FB). Detta sker efter födseln. Under graviditeten genomförs endast faderskapstest på uppdrag av polisen eller läkare.

Svaret på din fråga är därmed att du tyvärr inte kan kräva att få ett rättsgenetiskt test innan barnet föds. Ett faderskapstest kommer du inte kunna göra förrän efter barnets födsel. Skulle du välja att behålla barnet så kommer din make presumeras vara far till barnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”