Kan jag köpa bostad fast jag har anmärkningar?

2020-03-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Kan jag köpa bostad fast jag har anmärkningar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om betalningsanmärkningar är ett hinder vid köp av en bostadsrätt respektive köp av hus/villa.

Bolån:

Det kan för det första bli besvärligare att få ett bolån om du har betalningsanmärkningar. Anledningen till att långivare väljer att inte bevilja bolån till personer med betalningsanmärkningar är att en betalningsanmärkning ses som ett tecken på att personen inte haft ordning på sin ekonomi. Det innebär alltid en risk att låna ut pengar och långivarna är därför noga med vem de lånar ut till. Att du har en betalningsanmärkning behöver dock inte automatiskt betyda att du har det dåligt ekonomiskt ställt. Det är alltså möjligt att få bostadslån trots betalningsanmärkning då bankerna gör individuella bedömningar, men det kan bli svårare att få lån.

Köp av bostadsrätt:

Om du lyckas få ett bolån kan det trots detta bli problem om du planerar att köpa en bostadsrätt. En bostadsrätt är, till skillnad från till exempel ett hus, en upplåtelseform där en medlem i bostadsrättsföreningen äger en rättighet till en bostad i en fastighet mot en årsavgift. Du måste bli godkänd som medlem i föreningen för att få rätt att nyttja din bostadsrätt. Enligt 2 kap. 1 § bostadsrättslagen är det föreningens stadgar och lagens regler som avgör styrelsens eventuella rätt att neka en bostadsrättsköpare medlemskap. I 2 kap. 2 § bostadsrättslagen anges på vilka grunder en styrelse, oavsett vad som står i stadgarna, får neka medlemskap. Det är t.ex. inte tillåtet att vägra medlemskap för att förvärvaren är av en viss nationalitet eller har en för låg inkomst. Stadgarnas villkor för medlemskap får heller inte vara allmänt oskäliga. Under förutsättning att stadgarnas villkor är uppfyllda ska medlemskap, om personen i fråga "skäligen kan godtas", beviljas 2 kap. 3 § bostadsrättslagen.

Dokumenterad dålig betalningsförmåga, till exempel betalningsanmärkningar kan vara tecken på bristande betalningsförmåga och i allvarliga fall skäl för att neka en köpare medlemskap. Har banken beviljat lån är det dock inte sannolikt att köparen har så svag ekonomi att medlemskap på den grunden inte skulle beviljas. Den som nekats medlemskap kan få saken prövad i hyresnämnden. Det brukar krävas allvarlig misskötsamhet för att hyresnämnden inte ska bevilja medlemskap, till exempel omfattande boenderelaterade skulder som fortfarande är obetalda vid prövningen i nämnden (se bostadsrätterna.se här). Antagligen kommer endast några få betalningsanmärkningar inte att utgöra grund för föreningen att neka dig som medlem.

.

Köp av hus/villa:

Om du skulle lyckas få ett bolån så är det inget problem att köpa ett hus då, du till skillnad från en bostadsrätt, inte behöver blir medlem i någon förening vid ett sådant köp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll