Kan jag klandra en bouppteckning och att jag blivit arvlös?

lösöret värderas 0kr av arvinge son till den avlidne förrättningsman dotter btill densamme allt lösöre till hjälporg hammondorgel dragspel möbler etc utan min vetskap också son till den avlidne förråttningsman visade ej eller gav kopior på tillgängar läste endast upp jag har en skuld på min moders boppteckning på95000 inklusive ränta den var nu uppe i 328000 ränta på 95000 vet ej om det kan räknas så då enligt det var inklusive ränta på sunnan förråttningsmannen skrev då dit att jag skulle vara arvslös sa jag skulle skriva på ingen betydelse att jag betalat olika summor under årens lopp till min pappa arvet mina två bröder blev då 52 tusen var har ej kvitton på ¨¨återbetalningen ha r vittnen på vissa av bet försrökte få rättelse på det hela när stressen och det hela blev genomtänkt men bouppteckningsmannen sa jag hade skrivet på lösret var borta också det stod noll på bouppteckningen upplyste han mej frågade om faderns personnr gav ej ut det frågade vad jag skulle med det till frågar nu är det som det är nu eller vad kan jag göra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har det skett en bouppteckning efter din mor enligt vilken det bland annat antecknades att du har en skuld på 328.000 kronor. Det skrevs in att du ska vara arvlös och att du ska skriva under. Det togs ingen hänsyn till att du själv sa att du under årens lopp betalt olika summor till din pappa (det framkommer dock inte helt av din fråga huruvida dessa betalningar har skett för att betala skulden till din mamma). Dina bröder fick 52.000 kronor var i arv, medan du inte fick något. Du har skrivit under bouppteckningen och du undrar om det nu är som det är, eller om du kan göra något.

Bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Det är inte möjligt att klandra en bouppteckning efter att den är utförd och du har skrivit under den. Den möjlighet som finns är att det kan göras en tilläggsbouppteckning om en ny tillgång eller skuld blir känd efter att bouppteckningen har förrättats eller det upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen. Tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse ska ske inom en månad (20 kap. 10 § ÄB).

Det går däremot att klandra arvskiftet om du anser att felaktigheter begåtts i det. En dödsbodelägare som är missnöjd med ett arvskifte får klandra arvskiftet genom att inom fyra veckor efter delgivning av skifteshandlingen väcka talan mot de andra dödsbodelägarna i domstol. Klandras inte arvskiftet inom denna tid har dödsbodelägaren förlorat sin talan (23 kap. 5 § ÄB jfr med 17 kap. 8 § Äktenskapsbalken).

Tyvärr är det för mig inte möjligt att göra någon djupare analys av vilka möjligheter du har att nå framgång, då omständigheterna i din fråga är något oklara. Min rekommendation för att du ska gå vidare är att du anlitar en jurist som går igenom bouppteckningen, ev skifteshandling för arv, ev testamente m.m. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av arv och tvister därom. För det fall att du önskar en offert och vidare kontakt med vår juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”