Kan jag kasta annans saker?

FRÅGA
Vi skilde oss den 4 september 2017. Han har fortfarande saker kvar. Kan jag kasta eller sälja dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är en ganska svår situation man hamnar i om ens före detta vägrar hämta sina saker. Eftersom man inte äger sakerna, gör man sig i princip skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB om man helt enkelt skulle slänga bort sakerna eller sälja dem. Om man istället själv tar och flyttar dem, exempelvis kör hem dem till sin före detta, gör man sig förmodligen istället skyldig till egenmäktigt förfarande eftersom man rubbar ägarens besittning enligt 8:8 BrB.

Intressant nog kan man även se det som att din före detta gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, då han vägrar hämta sina saker och detta innebär att din besittning till huset rubbas eftersom dess användbarhet begränsas.

En lösning jag kan tänka mig är att du ansöker hos Kronofogden om särskild handräckning enligt 1 och 4 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning. Mer information om detta finns på Kronofogdens hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html. I praktiken kan detta, om det beviljas, innebära att din före detta helt enkelt blir skyldig att hämta sina saker. Beslutet kan också verkställas på annat sätt.

Innan detta blir aktuellt, kan det vara en bra idé att återigen försöka prata med din före detta. Egenmäktigt förfarande är ju ett brott, och du kan polisanmäla det. Eftersom båda säkert gärna undviker ett sådant utfall, kan det vara bra att diskutera den saken med din före detta.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Erik Olshov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (216)
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?
2021-10-17 Är det straffbart att behålla en felaktig utbetalning?

Alla besvarade frågor (98481)