Kan jag inte öka uppsägningstiden till mer än en månad för hyresgästen?

2019-09-22 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har har en fråga om uppsägningstid gälla de en bostadsrätt där jag är bostadsägare och där jag tänkt hyra ut min lägenhet.Jag tänker följande: Eftersom både hyresvärd och hyresgäst ska känna sig trygga i ett sådant här avtal ser jag att en uppsägningstid bör vara ömsesidig. På samma sätt som hyresgästen vid en uppsägning behöver få tid att hitta ny lägenhet, behöver jag som hyresvärd få tid att hitta en ny gäst.T.ex. i kontraktet: Inom avtalstiden tillämpas en uppsägningstid om 2 kalendermånader. Uppsägningstiden beräknas från sista datum i den månad då uppsägning av detta hyresavtal sker. Det vill säga, sägs lägenheten upp i mitten av en månad, gäller uppsägningstiden för innevarande månad plus två månader. Ömsesidig uppsägning.Men enligt hyreslagen så står det att hyresgästen har rätt till en månads uppsägning medans om jag som hyresvärd måste ge gästen tre månaders uppsägning. Vad gäller? Kan jag inte öka uppsägningstiden till mer än en månad för hyresgästen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en bostadsrätt hyrs ut av bostadsägaren regleras det inte av 12 kap. jordabalken (ofta kallad hyreslagen), utan av lagen om uthyrning av egen bostad (läs här).

Precis som du skriver gäller en uppsägningstid om en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden. Lagen om uthyrning av egen bostad är tvingande till hyresgästens fördel, innebärande att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för hyresgästen är utan verkan (2 §). Även om du skulle föreskriva en längre uppsägningstid i hyresavtalet har hyresgästen alltså rätt att säga upp lägenheten vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § 2 stycket).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1048)
2020-07-07 Extern ordförande i BRF-styrelse
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?

Alla besvarade frågor (81800)