FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag25/07/2022

Kan jag ingå avtal innan aktiebolaget bildats?

Tja! Jag och 3 polare har tänkt att starta ett aktiebolag. Vi har skickat in vår ansökan till bolagsverket och tänkte smygstarta lite grann med att ingå avtal med leverantörer för att snabbt kunna dra igång verksamheten när vi väl fått godkänt. Vi undrar dock om vi kan ingå avtal för företaget innan det är godkänt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett aktiebolag ska komma till stånd så måste det bildas i den ordning som föreskrivs i aktiebolagslagen. Ett aktiebolag kan inte förvärva rättigheter eller åta sig några skyldigheter innan det har registrerats (2 kap. 25 § aktiebolagslagen). Ett aktiebolag blir således en juridisk person först i samband med att det registreras. Medlemmar (aktieägarna) och ledningen är då i princip fria från betalningsansvar för uppkommande förpliktelser (1 kap. 3 § aktiebolagslagen). Om någon förpliktelse uppkommer genom en åtgärd som vidtas i bolagets namn före bolagsregistreringen, svarar de som har deltagit i åtgärden eller beslutet tillsammans för förpliktelsen. Det innebär att ni som äger bolaget, om ni ingår avtal innan registreringen, kan bli personligt betalningsansvariga för bolagets eventuella skulder. När aktiebolaget emellertid har registrerats, övergår ansvaret till bolaget om förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter bolagsbildningen (2 kap. 26 § aktiebolagslagen). Om en sådan övergång av förpliktelserna sker i samband med registreringen blir ni som tidigare varit ansvariga för bolagets förpliktelser fria från dessa.

För att svara på din fråga om ni kan ingå avtal innan bolaget är registrerat så är svaret ja. Ni kan ingå avtal för bolaget, men det är ni som blir personligt betalningsansvariga för eventuella skulder eftersom bolaget inte blir en juridisk person förens det har registrerat och således saknar förmåga att ingå avtal själv. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister om du vill ha vidare rådgivning.

Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”