Kan jag införa villkor i mitt testamente?

Jag har ett testamente som följer en testamentsmall jag köpt tidigare, men nu vill jag göra förändring och då är fördelningen är 40% till mina två brorsbarn och 20% till deras respektive barn (barnen ej specificerade pga framförhållning), så långt OK. Har inga egna barn, och kommer inte skaffa några då jag är 57 år. I och med att jag justerat från 50-50-fördelning till att brorsbarnens barn också ska få pengar så har jag samtidigt ändrat i § 2 och § 3 tillkommit, och undrar om det är OK så här? Faller jag på målsnöret skulle jag tro att det är villkoren som "§ 2 Villkor Egendom mottagen genom förordnanden i detta testamente, samt avkastning därav, ska utgöra mottagarens enskilda egendom, och mottagaren äger ej rätt att avsäga sig detta genom samboavtal, äktenskapsförord eller genom andra avtal. Vid insats till exempelvis gemensamt boende, eller andra sammanhang, förordas att sådan andel noteras som enskild egendom inkl avkastning därav enligt ovan, i berört avtal. § 3 Barn under 22 år Kapitalet utan nyttjanderätt för någon part, och tillfaller respektive barn först den månad barnet fyller 22 år. Möjlighet att tidigarelägga utbetalning i det fall hela eller delar av kapitalet nyttjas till eget permanentboende i form av insats och inventarier."

Lawline svarar

  

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till lawline med din fråga.

Frågor om testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Det finns där inga regler som begränsar testamentens materiella innehåll, utöver att de ska förordna om kvarlåtenskap (jfr. 9 kap. 1 § ärvdabalken). Som huvudregel finns det inga begränsningar av vilka förordnanden om kvarlåtenskapen som får göras i ett testamente. Det finns inget hinder för att förordna om att egendom, och det som träder i dess ställe, ska vara enskild egendom, och det innebär även att egendomen anses vara enskild i arvtagarens äktenskap (jfr. 7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Även de övriga villkoren i testamentet, om exempelvis att arvet inte tillkommer arvtagaren förrän vid en viss ålder, är förenliga med vad som kan regleras i testamenten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”