Kan jag i efterhand göra en gåva till enskild egendom?

Hej. Min son har fått 2 miljoner av mig som har varit kontantinsats till ett hus, sedan har jag gjort omfattande renovering , alla kostnader har jag stått för. Har själv tagit lån på mitt eget hus för att kunna ta dessa kostnader, sonen står själv på huset och hans sambo står med på lånet.

Vi har alla pratat om att Sambon ska få vara med på huset med ingång 5.8 miljoner 31/12-2019, dagens värde ca:6.5 miljoner.

Sambon har inte lagt några pengar i huset förutom betalat 50% av lånet + amortering Vi har pratat om att Sambon får tillbaks pengarna hon betalat på huset (lån+amortering) om de separerar innan 31 december 2019 , därefter är hon med på huset med ingång 5.8 miljoner.

Skulle de därefter separera har min son Alltid rätten att eventuellt köpa ut Sambon till värdering av huset, detta om han själv vill självklart.

Exempelvis att de går skilda vägar och värdering blir 6.8 miljoner måste sonen lösa ut henne på 500 000 kronor, alternativt dela på vinsten över 5.8 miljoner. Vad behöver jag upprätta för dokument, som tillförsäkrar att det jag investerat i sonens hus ska tillfalla honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Om ett samboförhållande upphör så ska en bodelning göras om ena sambon kräver det inom ett år. Detta följer av sambolagen. Bodelning enligt sambolagens regler innebär att det gemensamma bohaget och den gemensamma bostaden ska delas lika oavsett vem som har betalat för det eller står skrivet på det. Den gemensamma bostaden är en bostad som har införskaffats för gemensamt bruk. Om din son köpte huset innan han var ihop med sin sambo och hon sedan flyttade in i huset, utgör huset inte samboegendom. Om din son köpte huset när de redan var ihop, med syfte att de skulle bo där tillsammans, så utgör den samboegendom även om hon inte har betalat för huset.

Om bodelningsreglerna är tillämpliga och din son ska lösa ut sin sambo ur bostaden vid en separation, så är utgångspunkten att de ska utgå från marknadsvärdet. Man kommer alltså inte att ta hänsyn till hur mycket du har gått in med i fastigheten och man särskiljer inte heller kontantinsatsen. Om fastigheten har ett marknadsvärde på 6,8 mkr så kommer din son att behöva lösa ut sin sambo med hälften av det, efter avdrag för latent skatt och fiktiva försäljningskostnader.

Om en förälder (eller någon annan) ger en gåva till en person, kan man skriva ett gåvobrev av vilket det framgår att gåvan och vad som kan träda i gåvans ställe ska vara mottagarens enskilda egendom. Gåvan kan då inte ingå i någon eventuell bodelning. Det räcker dock inte med att du säger detta till gåvomottagaren, utan det måste ha framgått av det eventuella gåvobrev som du skrev i samband med att du överlämnade gåvan. Dessutom får gåvan heller inte sammanblandas med annan egendom, utan man måste kunna särskilja gåvan från övrig egendom.

Du kan inte upprätta någon handling som reglerar vad som ska ske med de pengar du har skänkt till din son, utan det är din son och hans sambo som måste reglera detta genom ett samboavtal. Du kan inte i efterhand skriva att det du skänkte ska utgöra enskild egendom; dels eftersom gåvorna redan är fullbordade sedan tidigare och dels eftersom de säkerligen har sammanblandats med annan egendom eftersom de investerats i en fastighet.

Din son och hans sambo kan däremot upprätta ett samboavtal som reglerar vad som ska hända med samboegendomen vid en eventuell separation. De kan där ange att en viss andel av bostaden ska komma din son tillhanda, att din son har förköpsrätt, etc. Om de gifter sig ska de istället upprätta ett äktenskapsförord som reglerar detta. Samboavtalet kommer inte att vara giltigt som äktenskapsförord om de gifter sig. Ett samboavtal behöver inte registreras någonstans, men ett äktenskapsförord ska registreras hos skatteverket. Båda avtalen måste vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara giltigt.

Om din sons sambo ska ha rätt att få tillbaka vad hon har betalat på lånet, kan det vara lämpligt att upprätta ett skriftligt avtal även om detta.

Om din son och hans sambo vill ha hjälp att upprätta dessa dokument eller något av dem, kan Lawline Juristbyrå göra det åt dem. Juristen kan då självklart även rådgöra med din son och hans sambo angående vilka dokument som är nödvändiga och hur de bör tänka inför framtiden. Önskar ni anlita Lawline Juristbyrå, vänligen maila mig på edith.grundin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Edith GrundinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”