Kan jag hyra ut min bostadsrätt i andra hand?

2019-05-25 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag har köpt en bostadsrätt men kommer inte att kunna bo där just nu. Kan jag ändå äga den men inte vara skriven på den nya adressen? Kan jag under begränsad tid hyra ut bostadsrätten i andra hand, och hur länge i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till bostadrätter finns det två regelsystem som styr användningen. Dels bostadsrättslagen och sen bostadsrättsföreningens stadga.

Jag vet inte hur er stadga är utformad så det kan vara bra att kolla om det står någonting särskilt däri om uthyrning. Det är nämligen vanligt att bostadsrättsföreningar begränsar rätten till uthyrning i andra hand. Antingen begränsas det helt eller ges en maxperiod som hur länge det får vara uthyrt i andra hand. Det är också vanligt att bara vissa anledningar till att hyra ut i andra hand godkänns. Stadgan reglerar också hur du behöver vara skriven. Men jag har väldigt svårt att tro att du omedelbart behöver skriva dig där.

I bostadsrättslagen står att uthyrning får ske med styrelsens samtycke (10 § bostadsrättslagen). Skulle styrelsen vägra kan man ansöka hos hyresnämnden som då kan ge tillstånd till uthyrning i andra hand. Tillstånd ska ges om styrelsen inte har någon befogad anledning till att neka (11 § bostadsrättslagen). Tillståndet kommer vara begränsat i tid utefter behovet. I förarbetena till lagen står att utgångspunkten är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att hyra ut lägenheten i andra hand för att under begränsad tid bo annanstans. Som exempel nämns att tillstånd kan lämnas när den som köpt en bostadsrätt vill hyra ut lägenheten under en övergångstid innan inflyttning för att avsluta en tjänst eller liknande (prop. 2013/14:142 s.21-22). Med andra ord så ska man kunna hyra ut under en övergångsperiod om man behöver tid för att flytta från sin gamla ort.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att du har goda chanser att få hyra ut i andra hand. Kolla vad som står i din bostadsrättsförenings stadga och be styrelsen om lov. Skulle de säga nej har du möjlighet att kolla med hyresnämnden som också kan ge tillstånd. Ett tillstånd ska ges för en övergångsperiod under vissa förutsättningar. Du har inte nämnt dina förutsättningar men borde ha goda chanser. Hur länge du i så fall kan hyra ut i andra hand beror på vad som står i stadgan. Får du tillstånd av hyresnämnden så beror det på vad de anser vara rimlig tid för en övergångsperiod.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (548)
2019-11-20 Skälig hyra för andrahandshyresgäst
2019-11-17 Är jag som andrahandshyresgäst ansvarig för att ersätta skador?
2019-10-31 Krävs det tillstånd för att hyra ut bostadsrätt i andra hand?
2019-10-30 Hyrt ut lägenhet i andra hand och hyresgästen riktar krav om återbetalning av hyran

Alla besvarade frågor (74755)