Kan jag hindra umgänge mellan min dotter och hennes far?

2019-03-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag har en 16 årig dotter och har ensam vårdnad sedan ca 2008. Dottern har aldrig haft stadigvarande boende hos honom, varken före eller efter vårnadsfrågan avgjordes. Fadern har missbruksproblem och är utomlands större delen av året. Är i Lund, där vi bor, ca 4 ggr om året och låtsas som allt är som vanligt och tar ingen hänsyn till min dotters besvikelse och övergivenhet orsakat av honom. Han skriver mycket hårda och elaka sms till henne där han förminskar hennes övergivenhet med att kalla det "kom över dina issues". Han ger henne konstant dåligt samvete och överöser med skuld- och skamkänslor. Det leder till att varje gång han dyker upp här slutar det med att jag får samla ihop delarna efter hennes sorg och besvikelse. Han har INGEN insikt i hur han skadar henne. En period han varit här låg hon i sin säng i 2 v och gick knappt upp ur sängen. Jag kontaktade BUP då jsg var orolig för hennes mående. Jag undrar om jag har laglig rätt att förbjuda kontakt? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har funderingar kring umgänge och vårdnad av barn. Bestämmelser i Föräldrabalken (FB) blir tillämpliga

Kort om grundpelare inom svensk barnrätt

Den fundamentala delen inom svensk barn rätt är att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6:2a 1 st FB). Det innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Även om andra hänsyn naturligtvis kan finnas med i övervägandena, är det barnets bästa som till slut ska vara bestämmande.

Kan umgänge med fadern förhindras med tanke på dottern dåliga mående?

Det är mycket beklagligt att du upplever att din dotter inte mår bra av umgänget med sin far. Som du beskriver det är det ett hänsynslöst beteende som visas av fadern som gör att din dotter inte mår bra av umgänget. Vid ett tillfälle har även BUP kontaktats på grund av detta.

Vad gäller umgängesrätten såsom den framgår av 6:15 1 st FB följer att barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt.

Det är alltså inte nödvändigtvis så att umgänget måste ske genom direkt kontakt, utan andra vägar kan väljas. Kanske skulle situationen underlättas om kontakt istället togs genom telefon eller genom brev? I vilket fall som helst görs denna bedömning med stor hänsyn till barnets egna vilja. Umgänget är i första hand till för barnet. Det är barnets intressen och behov som är avgörande. Någon plikt för barnet att umgås med föräldern finns inte och inte heller någon absolut rätt för föräldern att umgås med barnet. Här ska också bedömningen med hänsyn till barnets ålder och mognad. Då din dotter är 16 år framgår hennes vilja tydligt och detta bör alltså beakta med stor vördnad.

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med socialnämnden i din kommun eftersom de kan erbjuda er samarbetssamtal och familjerådgivning. Då din dotter uttrycker tydlig motvilja till att umgås med sin far bör detta ligga till grund för att sådant umgänge inte ska behöva ske. Du kan även vända dig till ett juridiskt ombud. När tingsrätten får in en ansökan om stämning kallar man först till ett möte för att samtala med föräldrarna i frågan. Därefter ger man i uppdrag åt socialtjänsten att utföra en umgängesutredning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1266)
2019-08-22 Kan jag och min partner ansöka om gemensam vårdnad över mina barn?
2019-08-20 Barn vägrar umgänge med ena föräldern
2019-08-20 När gäller underhållsskyldighet för barn?
2019-08-19 Vad kostar det att ansöka om verkställighet i familjemål och finns det en risk att barnet får bestämma själv?

Alla besvarade frågor (72173)