Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?

2021-04-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fundering, kan jag som förälder neka mitt barn att träffa mitt ex? Tillägga att det inte är barnets andra vårdnadshavare. Och den personen är inte bra för barnet, då den sitter och berätta öppet för barnet att den vill se dennes andra förälder död. Hur går man tillväga för att få hjälp med allt sånt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vårdnadshavarens ansvar

Som vårdnadshavare har du både en rättighet och en skyldighet att påverka barnets personliga angelägenheter. Bedömningen av hur stort inflytande en vårdnadshavare får ha över barnets personliga angelägenheter beror på barnets ålder och mognad (6 kap. 11 § föräldrabalken).

Kontaktförbud

För att hindra en vuxen person från att träffa ditt barn skulle ett kontaktförbud kunna meddelas. Ett kontaktförbud skulle innebära att den vuxna personen inte får kontakta eller besöka barnet (1 § lagen om kontaktförbud). För att ett kontaktförbud ska kunna meddelas så krävs det för det första att det finns särskilda omständigheter som innebär en risk för att ditt barn ska utsättas för brott, förföljas eller allvarligt trakasseras av den vuxna personen (1 § 2 st. lagen om kontaktförbud).

När ett kontaktförbud eventuellt ska meddelas så måste en bedömning göras av om kontaktförbudet står i rimlig proportion till det intrång som kontaktförbudet kommer att innebära för den vuxna personen (1 § 3 st. lagen om kontaktförbud).

Tröskeln för att kontaktförbud ska meddelas är med andra ord väldigt hög. Att din före detta partner talar illa om barnets andra förälder är förmodligen inte tillräckligt besvärande för att kontaktförbud ska meddelas.

Ett kontaktförbud skulle hindra din före detta partner från att träffa ditt barn. Även om ett kontaktförbud inte kan meddelas så har du som vårdnadshavare, som sagt, fortfarande en rättighet och skyldighet att tillgodose ditt barns intresse. Det är tyvärr inte närmare reglerat hur en vårdnadshavare ska tillvarata barnets personliga angelägenheter. Om du känner att du behöver hjälp av någon utomstående för att lösa problemet så kan du exempelvis kontakta kommunen, som har ett ansvar för att ge enskilda stöd och hjälp när det behövs (2 kap. 1 § socialtjänstlagen).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96504)