FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/08/2018

Kan jag hindra min brors sambo att träffa mina barn?

Hej!jag undrar vad jag som förälder har att säga till om vilka mina barn få träffa?

Om jag som mamma inte vill att mina barn träffar min brors sambo, kan jag på något sätt se till att det blir så?

Jag litar inte på henne och jag vill verkligen inte att barnen är i närheten av henne.

Problemet är att mitt ex, barnens far ställt sig in hos dom och vänt min bror och sambo emot mig. Nu är vi så pass ovänner att vi aldrig kommer bli sams igen. Jag skulle inte ta ifrån mina barn rätten att träffa sin morbror, men kan jag hindra hans sambo från att träffa mina barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken. Alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska tas utifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Den som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Vid gemensam vårdnad ska sådana beslut tas av er tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB).

De frågor ni gemensamt ska besluta om som vårdnadshavare är större och mer ingripande beslut. Typiskt sett kan det avse vart barnen ska gå i skola/förskola eller vart de ska bo, längre utlandsresor m.m. Mer vardagliga avgöranden behöver inte vårdnadshavarna ta tillsammans.

Till vardagliga avgöranden räknas t.ex. vad barnen ska äta, sovtider m.m. I det ingår även om barnen ska träffa någon. De tider barnens far har barnen kan du således inte lägga in något veto. Barnens far har rätt att bestämma vem de ska umgås med under tiden de är med honom. Undantaget skulle vara om kontakten är direkt skadlig, att det finns risk för att barnen utsätts för våld, övergrepp etc. Enbart att ni är ovänner och att du inte litar på din brors sambo är inte tillräckligt för att du ska ha möjlighet att stoppa kontakten.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”