Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

2021-04-15 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambo fick reda på han var pappa till ett barn efter de va fött med en tjej han hade sex med en gång som ej hördes av efter det! Det har varit fruktansvärt mycket drama kring henne gällande underhåll o allt man kan komma på, tilläggas bör kanske att min sambo valt att inte ha någon kontakt alls utan enbart skickar pengarna. Min fråga - Jag o sambon ska nu skaffa barn, jag känner mig inte alls bekväm med den kvinnan i mitt barns liv, kan man på något sätt få något kontaktförbud så hon ej har rätt att kontakt mitt barn? Jag vill även barnet ska vara tillräckligt mogen när hen får höra att det finns ett syskon o de ej ska komma från henne via internet eller att hon söker upp barnet osv!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som vårdnadshavare har du både en rättighet och en skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Detta innebär dock inte att du kan förhindra en vuxen person att kontakta ditt barn.

Om du på juridisk väg vill förhindra att en vuxen person kontaktar dig eller din dotter krävs mycket riktigt ett kontaktförbud. Vill du ansöka om ett kontaktförbud ska du vända dig till polisen eller åklagarmyndigheten, men det är en domstol som avgör om kontaktförbudet ska utfärdas.

Möjligheterna till att få ett kontaktförbud utfärdat regleras i lagen om kontaktförbud. Kontaktförbudet innebär att en person inte längre får besöka eller ta kontakt med en annan person (1 § första stycket lagen om kontaktförbud). För att ett kontaktförbud ska utfärdas krävs dock att det finns risk för att personen i fråga kommer utsätta dig, eller i det här fallet din dotter, för brott, förfölja dig eller på annat sätt allvarligt trakassera dig (1 § andra stycket lagen om kontaktförbud). I första hand avses brott såsom misshandel eller olaga hot. Kontaktförbudet får endast meddelas om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång som förbudet innebär hos den vuxna personen (1 § tredje stycket lagen om kontaktförbud). Det kan även vara bra att veta att ett kontaktförbud bara meddelas för en viss tid, och högst för 1 år (4 § lagen om kontaktförbud).

Det räcker alltså inte bara att du inte vill att personen ska kontakta din dotter, utan det krävs att ett reellt hot föreligger, som polis eller åklagare bedömer är så pass allvarligt att de finner anledning att göra en prövning om kontaktförbud.

Har du fler frågor om kontaktförbud rekommenderar jag att du vänder dig till polisen på telefonnummer 114 14. Är du i behov av annan vägledning är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96580)