Kan jag hindra att modern tar med mitt barn utomlands när jag inte har vårdnad?

2017-09-02 i Barnrätt
FRÅGA
Har enligt dom umgänge med son 6 år. Har ej vårdnad. Modern avser nu åka utomlands med sonen ca 6 veckor. Kan jag förhindra det? Litar inte på henne. Resan går till hennes hemland, finns risk hon stannar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vårdnad och umgänge finns i Föräldrabalken (FB).

Jag förstår att du befinner dig i en knivig situation och jag ska göra mitt bästa för att klara upp det åt dig.

Det finns regler som hindrar en vårdnadshavare från att resa utomlands med barnet utan den andre vårdnadshavarens tillstånd. Om man har gemensam vårdnad måste man nämligen bestämma sådant som rör barnets personliga angelägenheter tillsammans, exempelvis långa resor utomlands. (FB 6 kap. 11§ och 13§ 1 stycket) En vårdnadshavare kan på så sätt också förhindra att barnet får ett pass utfärdat. Skulle en vårdnadshavare ta med sig barnet utan den andra vårdnadshavarens tillstånd kan detta innebära att denne gör sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn. (Brottsbalken 7 kap. 4§)

Du skriver att du inte har vårdnad, men att du har umgänge. I och med att ni inte har gemensam vårdnad kommer din rätt tyvärr inte skyddas genom dessa regler, eftersom dessa bara gäller om du har vårdnad. Beroende på hur barnets rätt till umgänge med dig ser ut kan utlandsresan dock innebära att umgänget med ditt barn under dessa veckor inte kan bli av. Om du anser att modern hindrar umgänget finns möjlighet att du kan använda detta till din fördel om du skulle ansöka om vårdnad. Om du ansöker om vårdnad finns också en möjlighet att du kan hindra att modern kan ta med barnet på resan utomlands.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?