FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/10/2018

Kan jag hindra att den andra föräldern publicerar bilder på vårt barn?

Hej!

Jag och mitt ex har en dotter på tre år.

Han har träffat en ny kvinna som har ett instagramkonto, det är öppet , dvs ingen stängd profil, så alla foto som läggs upp på den profilen är offentliga.

De har nu börjar lägga upp ganska många bilder på vår dotter och personligen tycker jag inte det är ok.

Jag kan inte se behovet av att exponera en 3-årig flicka på detta sätt.

Jag mailade och påpekade om de inte kunde ha stängt profil om de nu skulle lägga upp massa foto men fick svar att det var hans dotter och hans rätt som hennes far att göra på detta sätt.

Min oro är ju vem ser till vår dotters rättighet i detta? Var hamnar bilderna?

Har jag någon juridisk rättighet utifrån barnperspektiv att göra något åt detta?

Är det skillnad i reglerna vid ensam vårdnad respektive gemensam ?

Jag har även mailat om att vi borde ses för sammarbetssamtal utan någon framgång

Vad kan jag göra?

Tycker det är obehagligt att tänka min dotter ska exponeras på sociala medier offentligt tills hon blir tillräckligt stor att uttrycka sin egen åsikt.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Det uppstår naturligt en problematik för skilda föräldrar att enas kring gemensamma regler. Det går inte alltid en knivskarp gräns mellan hemmets regler hos varje förälder och regler för barnets bästa. Kan man ha olika tider för när barnet ska vara hemma? Olika regler för vad barnet får och inte får göra? Frågorna kan vara svåra att besvara då alla föräldrar har olika agendor för sina barn. Vid gemensam vårdnad måste man bestämma tillsammans, till skillnad från att vara ensam vårdnadshavare.

I ditt fall handlar det om huruvida barnet ska tillåtas att publiceras på sociala medier. Frågan gäller definitivt inte en regel i någons hem utan en regel kring barnets bästa. Vi vet för lite kring vilka personliga skador publiceringarna kan medföra ditt barn när denne är vuxen. Det vi vet är att när en bild laddats upp på internet försvinner den inte. Varje bild som laddas upp på instagram ger företaget en rätt att använda bilden, genom användarvillkoren. Raderar du ditt konto försvinner deras rätt till dina bilder men bilden kan finnas hos andra användare, för fortsatt användning. Huruvida handlingen är korrekt eller inte gentemot barnet måste föräldrarna själva komma överens om. Ett 3-årigt barn har ingen möjlighet att fatta ett sådant beslut själv.

Har någon publicerat en bild på ditt dig har du rätt att kräva att den tas bort. Publiceras en bild inom den privata sfären, inom en sluten grupp på sociala medier är det inte så mycket att göra åt det, men publiceras den i en öppen profil blir den offentlig och du kan definitivt ha invändningar. Detsamma gäller för ditt barn men denne kan inte säga ifrån själv så det måste vårdnadshavaren göra. En bild är en personuppgift enligt dataskyddsförordningen.

För föräldrar med gemensam vårdnad gäller att vara överens om de offentliga publiceringarna. Den förälder som säger nej har vetorätt gentemot den andra, vilket betyder att det krävs två ja för ett ja, och därmed endast ett nej för ett nej. Fadern och hans sambo bör respektera vetorätten i de fall som du kräver det. Det är således inget brott att publicera en bild på sitt barn, och inte heller att gå emot den andre föräldern som misstycker, genom vetorätten. Det är därför det blir så problematisk och svårt att göra något.

Det finns helt enkelt inga sanktioner för att inte följa reglerna, men vid en domstolstvist är det inte till fördel för den förälder som inte samarbetar. Jag kan varmt rekommendera samarbetssamtal för er, men det går inte att tvinga dit en förälder. Däremot kan domstolen tvinga en förälder att komma för samarbetssamtal om det uppstår konflikter som blir ohanterliga för er.

Jag hoppas kunna ha rett ut de frågeställningar du hade, annars är du välkommen med nya frågor.

Med vänlig hälsning

Jennie NilssonRådgivare