Kan jag häva köp av bostadsrätt?

V I var ett par skrev på köp av bostadsrätt,han avled,jag får mindre pengar,går det att häva

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du undrar över möjligheterna att häva ett bostadsrättsköp. 


Bostadsrätt utgör lös egenom, och således aktualiseras Köplagen (KöpL) vid köp av bostadsrätt. 


Rätten att ångra bostadsrättsköp

Rätten att som köpare ångra ett bostadsrättsköp beror på vilket skede affären är i. Innan köpeavtal har skrivits har båda parterna i  regel rätt att dra sig ur köpet. Har avtal om köp av en bostadsrätt  skrivits på blir det genast mycket svårare att häva köpet. Då gäller nämligen principen  “pacta sunt servanda”, som innebär att avtal ska hållas. Vidare gäller att när handpenning erlagts är det vidare  betydligt svårare. 


Bedömning i ditt fall och rekommendation hur du ska gå vidare

Eftersom ni har skrivit på kontraktet är du juridiskt bunden att genomföra köpet enligt de villkor som har angetts i köpeavtalet. 


Det absolut lättaste sättet att häva köpet är om du kan komma fram till en lösning med säljaren. Kanske får kontraktet fortfarande konsekvenser, om än inte lika ödesdigra. Jag rekommenderar dig att börja med att kontakta mäklaren för att se om säljaren kan gå med på att bortse från avtalet. Kanske har säljaren redan en annan intressent. 


Säljaren har dock ingen skyldighet att låta dig ångra köpet, utan stället kan denne kräva att köpet fullgörs. Om du inte går med på det, t.ex inte betalar slutlikviden, begår du ett avtalsbrott (KöpL 25 och 39 §§). Detta innebär att säljaren i stället kan häva köpet och begära skadestånd för ekonomiska skador (KöpL 51 och 57 §§). Det kan exempelvis vara kostnader för mäklare,  städning, förlorad arbetsinkomst och även mellanskillnaden om säljaren tvingas sälja bostaden billigare vid en "ny andra" försäljning (KöpL 27 och 40 §§). Oftast behåller säljaren handpenningen om köparen bryter mot avtalet, och om denna inte täcker hela skadeståndsbeloppet kan säljaren kräva ytterligare ersättning. Det exakta skadeståndsbeloppet kan du och säljaren komma överens om för att undvika att det uppstår en långdragen och kostsam process.


Att tillägga är du även kan fullfölja köpet, om du har möjlighet, och sedan sälja bostaden på nytt, vilket kan vara bättre ur ekonomisk synpunkt än att riskera att dra på dig skadestånd. Du kan då sälja bostadsrätten så fort du blivit medlem i bostadsrättsföreningen, och behöver alltså inte tillträtt bostadsrätten innan den kan säljas.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar, 

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”