Kan jag häva köp?

FRÅGA
HejVi har köpt en husvagn i januari och fick garanti till 1/10? Det är en Hobby årsmodell 2015, vi använde vagnen på midsommar där läkage upptäcktes i list på utsida. Vi lämnade in vagnen och den lagsdes, vid nästa resa 3 veckor senare så upptäckte vi att samma läkage kvarstod och yttligare ett till i samma list, men då även inuti vagnen vid ett fönster. Fick ta ledigt och åka för att lämna in den igen. En vecka senare hämtade vi hem den på fredagen och på söndagen upptäckte vi att fönstret fortfarande läckte vatten och bildade pöl på golvet. Kan vi häva köpet???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du beskriver inte i din fråga huruvida husvagnen var begagnad och köpt av en privatperson eller inte. Jag utgår dock i mitt svar att den är köpt från en näringsidkare då du beskriver att du fått garanti vid köpet, något vilket inte är så vanligt bland köp mellan privatpersoner.

Vid köp av lös egendom mellan näringsidkare och konsument tillämpas konsumentköplagen, (KkL). Frågan här är om läckaget är att anse som ett fel på varan som funnits vid överlämnandet. Det är uppenbart att ett läckage av den typ du beskriver är ett fel enligt lagens mening, 16 § KkL. Som fel räknas något som köparen inte känt till eller borde ha känt till vid köpet.

Köpte ni varan i befintligt skick kan husvagnen ändå ses som felaktigt om den är i sämre skick än vad du som köpare med hänsyn till priset och övriga omständigheter föreställt dig, 17 § KkL.

Huruvida varan är felaktig eller inte ska bedömas vid dagen för överlämningen, alltså i januari i ert fall. Säljaren kan stå som ansvarig för fel som mer troligt funnits vid överlämningen men visat sig först senare. I 20a KkL finns en presumtionsregel till köparens fördel som klargör att fel som uppkommer inom sex månader från dagen för köpet, för varor som normalt inte försämras inom denna tid utgår man fanns där dagen då köpet gjordes, (i januari). Det ligger på säljaren då att kunna bevisa att husvagnen inte var felaktig redan i januari.

Oberoende av sex-månaders fristen nämnd ovan förklarar du att ni har en garanti som löper fram till den 1 oktober. Garanti är ett helt frivilligt åtagande och kan lämnas av säljaren själv eller av t.ex. tillverkaren. Oavsett när funktionaliteten i varan försämras under garantitiden så skyddas köparen. Han behöver inte bevisa att felet har funnits från början, men felet får inte bero på en olyckshändelse, vanvård eller liknande. Något vilket jag inte ser vara fallet för dig. 21 § KkL.

Vad som är av stor vikt för att en reklamation av ett köp ska gå igenom, oberoende av vilket orsak som ligger till grund för reklamationen är att man som köpare inom två månader från den upptäckta skadan upprättar säljaren om felet, 23 § KkL.

I första hand ska felet avhjälpas alternativ ska du få en ny vara. Säljaren har rätt att laga varan om det blir oskäligt dyrt att ge dig en ny. Skulle du som köpare kräva att ni vill att köpet hävs, har säljaren trots detta rätt att istället avhjälpa felet, om det kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare, 26-27 §§ KkL.

Om inte felet avhjälps och inte heller en omleverans sker inom skälig tid kan du begära antingen prisavdrag eller hävning,28 § KkL. Bortsett från denna möjlighet till hävning så kan det endast bli aktuellt om det rör sig om ett väsentligt fel, 29 § KkL. Vattenläckage från lister vid fönstret tror jag dessvärre inte faller under väsentligt fel, då det är ett fel som kan avhjälpas utan alltför stora åtgärder.

Sammanfattningsvis så tror jag tyvärr det kan bli svårt att häva köpet, då avhjälpande och omleverans alltid ska prövas först. Däremot om säljaren inte har vidtaget någon åtgärd efter det att ni reklamerat felet till honom skulle det eventuellt kunna bli aktuellt att istället kräva att köpet hävs.

Jag hoppas att mitt svar var pedagogiskt och att du känner att du fick svar på det du frågade efter. Jag önskar dig vidare lycka till och välkomnar dig att återkomma till oss om du har ytterligare frågor.

Ha en bra kväll!

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (448)
2021-06-07 Vem ansvarar för materialet för tjänsten när det har tillhandahållits av konsumenten?
2021-05-31 vems ansvar för fel på vattenledning?
2021-05-28 Hur mycket kan en golvläggare fakturera utöver den avtalade fakturan vid tilläggsarbete?
2021-05-26 Hantverkares omsorgsplikt

Alla besvarade frågor (93068)