Kan jag ha rätt till bilen genom dold samäganderätt?

FRÅGA
Min sambo och jag separerade i december 2018. Vi hade gemensam ekonomi. Han flyttade ut omgående och tog med sig det han ville ha och bilen. Problemet är bilen. Vi valde ut och köpte den för gemensamma pengar samt ett dellån. Dellånet står på honom. Bilen står registrerad på honom. Han menar att bilen är hans 100%. Jag menar att jag enligt samäganderättslagen äger den till 50%.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du hittar bestämmelser om sambos i sambolagen.

En bil utgör inte samboegendom och ska inte ingå i bodelningen

Huvudregeln för sambos är att den som köpt egendom förblir ägare till egendomen. Bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning utgör samboegendom (3 § sambolagen). När samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran av någon av samborna samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen).

Med bohag avses enligt möbler, hushållsmaskiner och annat intre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). En bil räknas inte som bohag och ingår därmed inte i en bodelning.

Du kan ha rätt till bilen genom dold samäganderätt under vissa förutsättningar

Du nämner att ni båda betalat för bilen men att dellånet och bilen är registrerad på din sambo och att ni nu har separerat. Det finns dock en princip om dold samäganderätt som kan infalla där sambor under vissa förutsättningar kan hävda sin rätt till viss egendom trots att den andre sambon utåt står som ägare till egendomen. Denna princip är utarbetad av Högsta Domstolen med syfte att ge den andra parten ekonomiskt skydd.

För att dold samäganderätt ska föreligga förutsätts att:
1. en av sambon köpt egendom i sitt namn men för makarnas gemensamma bruk.
2. att den andra sambon möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott.
3. att sambon som står som den formella köparen insett att syftet bakom det ekonomiska tillskottet varit att det ska föreligga samäganderätt

Om dessa kriterier är uppfyllda träder dold samäganderätt in och det antas föreligga en avsikt att egendom ska brukas gemensamt.

I ditt fall skulle dold samäganderätt skulle kunna föreligga då din sambo står som ägare till bilen samt dellånet, men att du genom att ha betalt hälften av bilen möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom det ekonomiskt tillskottet. Dock är detta någonting som du måste bevisa vid en eventuell tvist då bevisbördan ligger på dig. Du måste alltså bevisa att du har varit med och betalat av bilen/ dellånet vilket i vissa fall kan vara väldigt svårt. Kan du bevisa dessa har du dock med stor sannolikhet rätt till hälften av bilens värde genom dold samäganderätt om du går vidare till domstol.

Tveka inte att höra av dig vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2423)
2019-10-20 Att tänka på när man flyttar in som sambos
2019-10-19 Vem har rätt att bo kvar i hyresrätten efter sambos separation?
2019-10-18 Har jag samäganderätt till bil?
2019-10-16 Köpa ut sin sambo vid en seperation mm.

Alla besvarade frågor (73812)