Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?

FRÅGA
Jag har en granne som är här på sommaren och ibland helgerna som matar min katt. Han har blivit tillsagd att inte mata eller släppa in henne men fortsätter ändå. Jag har sagt till honom att det är min katt och att hon alltid har mat hemma men jag har istället blivit bemött med att han förbjuder mig att ringa, kontakta honom eller att beträda hans mark. Min katt är öronmärkt, har halsband med telefonnummer och till och med en sändare så att jag kan hitta den. Det har blivit en oangelägenhet för mig som djurägare att inte kunna hämta min katt. Jag måste kunna ta hand om min katt som jag enligt lag ska, det han gör förhindrar mig att göra det. Vi bor på landet och området där vi bor fins det inga ägarlösa katter som behöver matas. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån det du beskrivit undrar du vad du kan göra åt att din granne ibland matar din katt och släpper in hos sig emellanåt.

Skadestånd kan aktualiseras om din granne skadar din katt

Rent juridiskt finns det inget "hinder" för att din granne att mata din katt, även om du önskar att så inte ska ske. En katt anses som lös sak (precis som övriga saker du äger; möbler, mobiltelefon m.m.). Om din granne skulle skada katten kan allmänna skadeståndsrättsliga regler bli aktuella. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Så skulle exempelvis kunna vara aktuellt om grannen matar din katt med något som skadar den. Eller att din katt är allergisk mot något och du har informerat granne därom. För skadestånd enligt skadeståndslagen krävs det att du driver talan civilrättsligt; dvs. du måste stämma din granne. För det fall att en skada skulle uppkomma och du stämmer grannen är det upp till dig att bevisa att det skett en skada och att det är grannen som orsakat den. Det man bör ha i åtanke är att katter (borträknat vissa raskatter) sällan anses ha något egentligt ekonomiskt värde, varför möjligheterna till skadestånd är små.

Det kan utgöra ett brott om din granne stänger in katten

Eftersom katter räknas som lös egendom kan även regler om t.ex. stöld aktualiseras. Om din granne tar din katt med uppsåt att tillägna sig den (helt enkelt för att själv behålla den) kan brottet stöld vara för handen (jfr 8 kap. 1 § brottsbalken). Skulle din granne exempelvis stänga in katten utan att ha som uppsåt att tillägna sig den kan brottet egenmäktigt förfarande vara för handen. Egenmäktigt förfarande aktualiseras om någon tar något utan att ha uppsåt att tillägna sig det. Så skulle exempelvis kunna vara om grannen stänger in katten för att han inte tycker att den ska springa ute och sedan släpper ut den. När det gäller brottsliga förfaranden krävs det att du gör en polisanmälan.

I det fallet du beskriver ska även beaktas att det är katten som går in till grannen, det är inte grannen som går ut och hämtar katten eller hämtar den på din tomt. Det enda sättet du kan hindra katten från att befinna sig hos grannen är i princip att hålla den inomhus.

Sammanfattningsvis finns det inte så mycket du kan göra mer än att i princip hålla din katt inomhus för att säkerställa att den inte går in hos grannen. Skulle grannen "stjäla" katten kan det röra sig om stöld eller eventuellt egenmäktigt förfarande. Båda är brott som måste polisanmälas och utredas för att någon påföljd ska vara aktuell. Allmänna skadeståndsrättsliga regler kan bli aktuella om din granne skadar din katt. Dock kan det vara svårt att visa att det är grannen som orsakat skadan samt att katter sällan anses ha något ekonomiskt värde, innebärande att möjligheterna till skadestånd är små.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (756)
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?
2022-01-07 Är det olagligt att ta och sälja någon annans ringar?

Alla besvarade frågor (98505)