FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv04/03/2019

Kan jag göra mina barn arvlösa genom gåva av mina tillgångar?

Hej. Jag är en gift kvinna som har tre vuxna barn med en tidigare man. Jag har också två barnbarn som jag har bra kontakt med. Två av mina barn har jag ingen kontakt med, sedan lång tid tillbaka. Min fråga är, kan jag göra två av mina barn arvlösa, och testamentera mina tillgångar till mina barnbarn? Eller kan jag ge bort allt jag äger till barnbarnen när jag lever?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga handlar om arv, blir Ärvdabalken (ÄB) tillämplig för att besvara din fråga.

Man kan inte testamentera bort sitt barns laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, det vill säga hälften av de arv som barnet skulle få om inget testamente finns, enligt 7 kap 1 § ÄB. Om du skulle skriva ett testamente och där testamentera bort dina barns arvsrätt, kan barnen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott och den del som de har rätt till, enligt 7 kap 3 § ÄB.

Vidare finns ett laglottskydd, för dina bröstarvingar (barn), för att du som förälder inte ska kunna ge bort dina tillgångar i gåva och kringgå laglotten från dina barn. Denna regel hittas i 7 kap 4 § ÄB. För att denna bestämmelse ska bli tillämplig måste gåvan kunna likställas med ett testamente och där två typer av gåvor avses, dels dödsbäddsgåvor och gåvor som inte är betungande för givaren.

Med dödsbosgåvor förstås egendom som skänkts när givaren ligger för döden eller då man trott att döden varit nära. Icke betungande gåvor är sådana som ges som gåva, men som inte medför någon förändring av dispositionen förrän efter givarens död.

Om du skulle ge bort alla dina tillgångar, som avses i 7 kap 4 § ÄB, till dina barnbarn, kan dina barn sedan kräva tillbaka de gåvor från dina barnbarn när du sedan dör. Den viktigaste förutsättningen för detta är att gåvan ska ha kränkt dina barns rätt till laglott. Och för att ta reda på detta ska man undersöka om hur kvarlåtenskapen hade beräknats om dina tillgångar inte hade givits bort och se till det värde som gåvan har vid tiden för dödsfallet (och inte vid gåvotillfället). För att dina barn sedan ska kunna göra sin rätt mot dina barnbarn och begära tillbaka gåvorna, ska det göras inom ett år från det att bouppteckning efter dig avslutades.

Men om dina tillgångar som du ger dina barnbarn inte skulle räknas in under ordalydelsen i 7 kap 4 § ÄB, kan dina barn inte göra någonting åt detta. Därmed kan du ge bort dina tillgångar till vem du önskar utan begränsningar. Vidare innebär dessa gåvor som förskott av arv till dina barnbarn. Men detta förskott på arv kan självklart tas bort genom att det i gåvobrev anges att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv.

Sammanfattande svar

Du kan under din livstid fritt förbruka dina tillgångar eller ge bort dem till vem du vill, om de berörda tillgångarna inte faller in under det förstärkta laglottskyddet och som därmed kan återgå till dina barn efter din bortgång.

Hoppas du fick svar på din fråga om tveka inte på att höra av dig till oss igen om juridiken krånglar!

Med vänliga hälsningar,

Maja TryggRådgivare
Hittade du inte det du sökte?