FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott27/03/2017

Kan jag göra min son arvslös om han brutit kontakten med mig?

Min ende son (enda barn) har tagit totalt avstånd från mig sedan skilsmässan från hans far 2009. "Du har förverkat din roll som farmor och mamma ". Han vill inte ha något som helst kontakt med mig och svarar inte ens på rekommenderat brev ang ev arv. Hur gör jag för att i gåvobrev då i stället ge det jag köpt och ärvt till en vän. Hur gör jag med mina ärvda aktier? Han vill alltså inte ha med mig att göra och jag får inte träffa mitt enda barnbarn sedan 2009 då hon var 3 år.

Jag vet att han har arvsrätt men när han inte avsagt sig den och vi inte haft någon kontakt sedan 2009, han pratar om mig som "Anna", inte som mamma menar han ju allvar. Hur ska jag agera. Tacksam för hjälp

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar din situation och hoppas du kan få lite hjälp med detta svar.

Du har helt rätt i att din son har en arvsrätt, vilket innebär att när du går bort kommer han, så länge du inte har andra barn, ärva allt du äger vid din bortgång efter avdrag för eventuella skulder du kan ha. Detta utgör din sons arvslott och utgör hela, din kvarlåtenskap. Man kan dock begränsa sina barns arvslotter och genom testamente göra andra än sina barn till arvingar exempelvis din vän eller ditt barnbarn. Du kan testamentera bort allt utom din sons laglott, som utgör hälften av din kvarlåtenskap. Den andra hälften kan du testamentera till din vän. Detta framgår av 7 och 8 kapitlen i Ärvdabalken där reglerna om laglott och testamente regleras. .

Det som utgör din sons laglott är dock "hans", vid din bortgång, och det finns inte utrymme i lagreglerna som ger dig en möjlighet att göra ditt barn arvlös genom testamente. Men vad du gör under ditt liv med dina tillgångar är dock upp till dig, du kan alltså ge bort all egendom till dina vänner om du skulle vilja det, men detta skall då ske under tiden du är i livet. Det finns visst skydd för din son i dessa fall där gåvor inte är okej, och det är för gåvor man brukar kalla dödsbäddsgåvor och icke betungande gåvor. Dödsbäddsgåvor är precis som det låter, gåvor du ger bort strax innan din bortgång eller när du trodde du skulle gå bort. Icke betungande gåvor är gåvor du ger bort under din livstid men som får verkan först efter din bortgång. Exempelvis att du ger bort ditt hus till din vän men med villkoret att du får leva kvar där tills du går bort, alltså gåvan gör ingen egentligt skillnad för dig under din livstid. Skall du därför upprätta ett gåvobrev till din vän är det viktigt att den typen av villkor inte finns med.

Dessa typer av gåvor anses vara likställda med testamenten och kan tvingas återbäras till din son. Detta framgår av 4 § 7 kapitlet Ärvdabalken.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning

Matilda BonaRådgivare