​Kan jag göra mig av med ägodelar som kan tillhöra min man?

Hej. Jag och min man ligger i skilsmässa, fullgöljelse är inskickad och väntar bara på att det ska registreras, och han vill ha bodelning. Vi äger inget av värde utan bor i hyresrätt. Jag har meddelat honom (efter att ha rådfrågat advokat) att bodelningen ska vara klar till ett visst datum och han ska ha hämtat det han vill ha. Det datumet har passerat. Min fråga är nu om jag kan börja rensa och göra mig av med de möbler å saker jag inte ska ha kvar. Har en del nytt som står å väntar på att flyttad in i lägenheten.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Äktenskapsbalken (förkortad ÄktB) reglerar bodelning med anledning av skilsmässa (äktenskapsskillnad). För att besvara din fråga blir det relevant att reda ut vad, om något, som faller på hans lott efter bodelningen. Om ni genom bodelningen kommit fram till att han skulle anses äga t.ex. en tvättmaskin (oavsett om den är av väldigt ringa värde), faller den på hans lott och han anses alltså äga den. Bestämmelser om andelar och lotter hittar du i 11 kap. äktenskapsbalken.

Det kan vara oklokt att göra sig av med sakerna, om han skulle anses äga dem. Det kan nämligen utgöra brottet olovligt förfogande enligt 10:4 brottbalken (BrB) att på något sätt göra sig av med saker som tillhör annan. Även om du skulle se till att han får hem sina saker, utan hans godkännande, kan det istället utgöra brottet egenmäktigt förfarande, 8:8 BrB. Du kan dock ta Kronofogden till hjälp för att se till att han hämtar sina saker, sk. särskild handräckning, 1 och 4 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Detta eftersom han i sin tur kan anses begå brottet egenmäktigt förfarande, då han hindrar dig från att förfoga (använda) din lägenhet på det sätt du önskar, i och med att han har lämnat kvar sina saker. Kronofogden kan då förklara din man skyldig att hämta sakerna. Läs mer här.

Mitt råd är att du kontaktar honom och informerar honom om din möjlighet att begära särskild handräckning hos Kronofogden, om han inte frivilligt hämtar sina ägodelar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo